Elevii sunt așteptați împreună cu profesorii lor în vizită la noi pentru a se familiariza cu universitatea și activitățile acesteia. Vizitele vor avea loc într-un cadru organizat conform programului prezentat în documentul atașat.

În cadrul evenimentului, elevii vor avea ocazia să se informeze cu privire la oferta educațională a facultăților Universității din Oradea pentru anul universitar 2018 – 2019.  Cadre didactice, studenți și consilieri de la universitate vor răspunde întrebărilor adresate de către liceeni. Și pentru a le oferi acestora o imagine completă asupra vieții de student a Universității din Oradea, facultățile organizează prezentări ale  programelor de studii de licenţă, cursuri deschise, vizite ghidate în sălile de curs, în sălile de lectură și în laboratoarele facultăților, discuţii cu cadrele didactice, studenţii și masteranzii facultăților, expoziții, conferințe și ateliere pe diferite tematici.

Dragi liceeni, vă așteptăm să ne cunoașteți!


Pentru informaţii şi programări pot fi contactate persoanele responsabile conform programului ataşat şi Biroul de Comunicare (e-mail biroucomunicare at uoradea.ro, tel. 0259408431).

Biroul de Comunicare

Zilele Porților Deschise la UO

Image