Astfel, pentru studii universitare de licenţă au fost acordate 1700 de locuri bugetate (faţă de 1600 locuri în 2017), din care: 54 de locuri alocate pentru absolvenţi ai liceelor situate în mediul rural şi 30 de locuri destinate formării iniţiale a viitoarelor cadre didactice din învăţământul preuniversitar pentru specializările unde a fost identificată neacoperirea cererii de forţă de muncă; studii universitare de master – 800 de locuri bugetate (faţă de 760 locuri în 2017) și studii universitare de doctorat – 21 de granturi de studii (faţă de 16 locuri în 2017).

 

Până la sfârşitul lunii aprilie, Universitatea din Oradea va finaliza procesul de alocare a locurilor bugetate pentru fiecare program de studiu.

 

Biroul de Comunicare