Studenții care vor aplica și vor obține aceste burse își vor desfășura activitatea în cadrul universității pe baza unui contract de internship sub coordonarea unui responsabil din cadrul structurii. De asemenea, se va pune la dispoziția studenților o „fișă a postului” în care sunt prezentate sarcinile ce le revin.

La sfârșitul stagiului de practică, Universitatea din Oradea va elibera bursierului un certificat care atestă participarea la programul de intership universitar.

Stagiile se vor desfășura în una din următoarele structuri interne:

  • Biroul de Comunicare;
  • Serviciul Management Integrat IT;
  • Biblioteca Universității din Oradea/Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
  • Centrul de Consiliere și Servicii privind Cariera.

Dosarele se vor depune la Secretariatul Prorectorului Responsabil cu Studenții și Vizibilitatea, Corpul D, etaj IV, biroul D402a, în perioada 15 – 26 martie 2018, ora 15.00.

Informații la tel.: 0259/408 184.

Atașate sunt: calendarul, criteriile de aplicare și formularul de aplicare.

Calendar

Criterii de aplicare

Formular de aplicare