Universitatea din Oradea, în calitate de partener în consorțiul condus de GEA Strategy&Consulting (actualmente Civitta Romania), alături de USAMV Cluj-Napoca, Cluster Mobilier Transilvan, AgroTransilvania Cluster, Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software-Filiala Transilvania, Impact Hub București, implementează proiectul PARTENER START-UP, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - România Start Up Plus (cod SMIS 106352 – Learn2Do4Entrepreneurship). Proiectul este implementat în perioada 12.01.2018-11.01.2021, având ca obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale și susținerea inițiativelor de afaceri, prin promovarea culturii antreprenoriale în regiunea Nord-Vest, asigurarea accesului la activități integrate de consiliere, sprijin pentru inițierea afacerilor, asistență, mentoring și formare profesională.

Acest eveniment va fi o bună oportunitate de promovare și informare asupra obiectivelor, activităților și a partenerilor implicați, dar mai ales de prezentare către studenții Universității din Oradea a avantajelor participării la acest proiect.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm accesați http://partenerstartup.ro/, precum și reprezentanții Universității din Oradea în cadrul proiectului: 

  • prof.univ.dr. Alina Badulescu – abadulescu@uoradea.ro (coordonator activități); CS Dr. Tomina Săveanu – tomina.saveanu@gmail.com (responsabil comunicare) - Facultatea de Științe Economice;
  • lect.univ.dr. Dorin Popa – dorinpopa@millesime.ro (responsabil grup țintă) - Facultatea de Protecția Mediului. 

Vă așteptam cu drag și vă mulțumim anticipat pentru sprijin și participare!


Image Image Image