Proiectul este susţinut în parteneriat cu Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Cluster Mobilier Transilvan, AgroTransilvania Cluster, Asociaţia Română pentru Industrie Electronică şi Software - Filiala Transilvania, Asociaţia Ropot, alături de SC Gea Strategy & Consulting SA în calitate de beneficiar şi lider de proiect.

Valoarea totală a proiectului este de: 12,986,953.06 lei, din care finanţare nerambursabilă în sumă de 12,891,227.29 lei, echivalentă cu 99.2629 % din valoarea totală eligibilă aprobată. Valoarea subvențiilor pentru finanțarea planurilor de afaceri este de 7,864,794.00 lei. 

Obiectivul general al proiectulul constă în dezvoltarea competențelor antreprenoriale şi susţinerea iniţiativelor de afaceri, prin promovarea culturii antreprenoriale în regiunea Nord-Vest, asigurarea accesului la activităţi integrate de consiliere, sprijin pentru iniţierea afacerilor, asistentă, mentoring şi prin formare profesională. În vederea realizării obiectivului general se propun 4 direcţii majore de acţiune, şi anume:

1. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale şi manageriale a 440 de persoane din grupul ţintă în cadrul unui program de formare profesională;

2. Stimularea ocupării pe cont propriu prin spijinirea a 49 de antreprenori, ce vor beneficia de o subvenţie de investiţii pentru dezvoltarea unei afaceri, în valoare de aproximativ 36.000 euro;

3. Asigurarea unui program de consiliere/ mentorat permanent pentru afacerile dezoltate în cadrul celor 36 de luni de implementare şi la 12 luni după finalizarea proiectului prin mecanismele de sprijin dezvoltate (ore de consultanţă, introducere în reţeaua clusterelor, participarea la evenimente de networking);

4. Promovarea culturii antreprenoriale prin creşterea gradului de conştientizare cu privire la oportunităţile oferite de antreprenoriat, printr-o campanie de promovare şi informare, precum şi evidenţierea exemplelor de succes.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc la sediul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Aula Mihai Șerban, miercuri 28 februarie 2018.

Informații suplimentare se pot obține de la Universitatea din Oradea, Persoană de contact:

Alina Bădulescu – Coordonator activități, telefon 0740086882,

email: abadulescu at uoradea.ro.  
 
Proiect cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Biroul de Comunicare


Image Image Image Image Image Image Image Image Image