În cadrul evenimentului au fost prezenţi şi au ţinut alocuţiuni următorii invitaţi:

 • Prof.univ.dr.habil. Constantin Bungău – Rectorul Universităţii din Oradea;
 • Prof.univ.dr. Sorin Curilă – Preşedintele Senatului Universităţii din Oradea;
 • Prof.univ.dr. Laurenţiu Şoitu – Universitatea „Al. Ioan Cuza” Iaşi, Preşedintele Asociaţiei Pedagogilor Creştini;
 • Conf.univ.dr. Vasile Timiş – Inspector general, Ministerul  Educaţiei Naţionale;
 • Preasfiţitul Părinte, Sofronie Drincec – Episcop Ortodox al Oradiei;
 • Conf.univ.dr. Aurelian Botică – Preşedintele Senatului Universităţii „Emanuel” Oradea;
 • Prof.univ.dr. Adrian Opre – Decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca;
 • Prof.drd. Alin Iuhas Novac – Inspector General, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor;
 • Prof.univ.dr. Florica Orţan – Directorul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii din Oradea.

La eveniment au participat reprezentanţi ai cultelor ortodoxe, romano - catolice, baptiste şi greco – catolice. De asemenea, au participat peste 200 de cadre didactice, directori de şcoli, inspectori şcolari, cursanţi de la diferite cursuri postuniversitare de formare continuă şi studenţi.

Asociaţia Pedagogilor Creştini recent constituită, având ca centru Iaşul, capitala Moldovei în care s-au născut atâtea genii ale culturii şi neamului românesc, îşi propune ca obiective principale:

 • promovarea și dezvoltarea teoriei și practicii științelor educaţiei, cultivarea spiritului de solidaritate în cadrul comunității pedagogice, precum și creșterea prestigiului şcolii şi a nivelului de recunoaștere socială a carierei didactice;
 • contribuția la dezvoltarea pedagogiei ca știință prin elaborarea de lucrări științifice precum: tratate, dicționare, cercetări fundamentale;
 • promovarea rezultatelor cercetăriilor întreprinse prin editarea unor publicații periodice (reviste de specialitate, ghiduri metodice etc.);
 • creșterea nivelului de expertiză științifică a specialiștilor în domeniul educației prin implicarea acestora în programe de formare profesională, proiecte educaționale, conferințe de specialitate, în scopul valorificării schimbului de idei și de experiență;
 • identificarea de strategii de dezvoltare a practicii educaționale și a cercetărilor în domeniu ca bază pentru elaborarea documentelor de politică educațională;
 • facilitarea accesului membrilor AAP la informații de specialitate, precum și la oportunități de dezvoltare profesională, mobilități educaționale, participarea la reuniuni ştiinţifice şi culturale, naţionale şi internaţionale;
 • promovarea de relaţii de colaborare cu asociaţii, organizaţii, societăţi culturale similare româneşti şi din străinătate;
 • participarea, prin intermediul membrilor săi, la competiții de proiecte naționale și internaționale în vederea obținerii de finanțări;
 • militarea pentru recunoașterea și apărarea drepturilor comunității pedagogilor participând prin membrii săi, desemnaţi în calitate de consultant / observator, la luarea unor decizii care privesc sistemul educațional, politicile educaționale, precum și promovarea pedagogiei ca știință.


Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image