Invitaţii de onoare ai workshop-ului studenţesc au fost domnul academician Florin Gheorghe Filip de la Academia Română şi d-na prof. univ. dr. Moisil Ioana de la Univesitatea „Lucian Blaga” din Sibiu/Centrul de Cercetare în Informatică și Tehnologia Informației.

La workshop au participat cadre didactice şi studenţi de la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Politehnica” Timişoara/Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea din Petroşani,  Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Universitatea “Petru Maior” din Tîrgu Mureș, Universitatea “Eftimie Murgu” din Reșița, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Universitatea din Oradea.

Participanţii au avut parte de un program al workshop-ului foarte vast, după cum urmează:

  • Joi, 19 octombrie 2017, a avut loc primirea participanţilor în Băile Felix, apoi înregistrarea

participanţilor şi dechiderea oficială a workshop-ului în Biblioteca Universităţii din Oradea, după care au urmat vizite în laboratoare de cercetare ale universităţii; în cadrul acestor vizite, de un real ajutor, prin facilitarea vizitelor şi explicaţiile oferite, au fost colegi de la Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică (prof. univ. dr. ing. Vesselenyi Tiberiu, conf. univ. dr. ing. Buidoş Traian, şef lucr. dr. ing. Moldovan Ovidiu, şef lucr. dr.ing. Tocuț Pavel, asis. ing. Biroaş Flavius) şi de la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei (conf. univ. dr. ing. Hathazi Francisc, conf. univ. dr. Moldovan Liviu, dr. ing. Codrean Marius) cărora comitetul de organizare le adresează calde mulţumiri.

În continuare a urmat o secţiune organizată în jurul unei mese rotunde pe tematica creşterii eficienţei energetice. Invitaţi în cadrul mesei rotunde au fost specialişti în domeniu din mediul economic şi cadre didactice universitare:

- Prof. univ. dr. ing. Felea Ioan de la Universitatea din Oradea cu prelegerea invitată cu titlul: „Eficienţa energetică - un cristal cu multiple faţete”;

- Conf. univ. dr. ing. Dale Emil de la Universitatea din Oradea, director Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Oradea cu prelegerea invitată cu titlul: „Aspecte privind eficienţa energetică în industrie”;

- Conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu de la Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service, București cu prelegerea invitată cu titlul: „Eficienţa social-durabilă”;

-  Prof. univ. dr. ing. Bălaş Marius de la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad cu prelegerea invitată cu titlul: „Energii regenerabile. Sere închise şi pasive”.

  • Ziua de vineri, 20 octombrie 2017, a cuprins un concurs de idei reliefate prin proiecte elaborate de

către studenţi, precum şi exerciţii demonstrative şi o expoziţie de proiecte tehnice, cele mai bune idei şi exponate realizate de către studenţi fiind premiate cu diplome şi cărţi tehnice de specialitate; participanţii au mai asistat la un seminar de elaborare coordonată de soluţii în vederea valorificării superioară a diverselor tipuri de deşeuri, prelegere invitată susţinută de d-na şef lucr. dr. ing. Marinela Bodog de la Universitatea din Oradea; în cursul după-amiezei a urmat un tur al staţiunii Băile Felix, urmat de o cină festivă.

  • Sâmbătă, 20 octombrie 2017, în sala de conferinţe a Hotelului Ami din Băile Felix, a avut loc o

secţiune de tip Knowledge Café centrată pe tematici referitoare la: atragerea de fonduri europene în domeniul eficienţei energetice, sărăciei energetice, avându-i ca invitaţi pe domnul conf. univ. dr. ing. Popper Laurenţiu de la Centrul de Formare şi Perfecţionare Perfect Service, București şi pe dl. ing. Mortan Sorin  de la SC Ciucleatex SRL Beiuş. A urmat apoi o masă rotundă pe tema Educaţie - voluntariat - antreprenoriat", prelegere invitată susţinută de d-na şef lucr. dr. ing. Raţiu Mariana de la Universitatea din Oradea, membră în cadrul Centrului European pentru Integrare Socioprofesională ACTA.

Programul a continuat cu activităţi sportive şi de agrement la Aqua Park President şi în pădurea din staţiunea Băile Felix, precum şi cu o vizită de lucru şi un tur ghidat al oraşului Oradea.

Workshop-ul a fost de bun augur, participanţii fiind extrem de interesaţi de fiecare moment din cadrul evenimentului.

Mulţumim invitaţilor de onoare, lectorilor invitaţi, cadrelor didactice din laboratoarele de cercetare vizitate pentru răbdarea şi profesionalismul de care au dat dovadă în colaborarea cu participanţii la workshop, cadrelor didactice şi studenţilor participanţi, organizatorilor şi tuturor acelora care au făcut posibilă şi au contribuit la reuşita acestei manifestari ştiinţifice studenţeşti care putem spune că a atins un nivel ştiinţific ridicat!

Felicitări tuturor participanţilor la workshop-ul studențesc “Creşterea eficienţei energetice la consumatori industriali şi casnici” – Ediţia a II-a!

Galerie foto extinsă pe pagina de Facebook a CCSISEO .

 

Responsabil eveniment,

Director CCSISEO,

conf.univ.dr. ing. Dzițac Simona,

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial,

Universitatea din Oradea


Image Image Image Image Image