Prof.univ.dr. Ioan Roxin este profesor titular la Universitatea Franche–Comté din Montbeliard, Franţa, şi profesor asociat la Universitatea din Oradea. A susţinut la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, dar și la alte facultăți, cursuri de multimedia si tehnologia informaţiei.

Prof.univ.dr. Ioan Roxin a manifestat un interes aparte pentru mobilităţile studenţilor şi doctoranzilor orădeni în Franța.

Propunerea de acordare a titlului onorific a fost înaintată de Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei.

 

Biroul de Comunicare

Nr. 75 din 24.05.2013