Candidaţii îşi vor depune dosarele la secretariatele facultăţilor conform programului propriu al fiecărei facultăţi. De asemenea, pentru afişarea rezultatelor şi confirmări se va urmări calendarul propriu al facultăţii, afişat pe site-ul fiecărei facultăţi în parte.

Detalii despre calendarul admiterii, criteriile şi documentele necesare pentru înscriere pot fi găsite pe:

http://www.uoradea.ro/display14095 (licenţă)

şi

http://www.uoradea.ro/display14079 (master)

Admiterea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiilor de admitere a Universităţii din Oradea şi a facultăţilor.

Biroul de Comunicare