Parteneriatul prevede derularea de proiecte în domenii de interes comun; utilizarea resurselor proprii în vederea realizării de proiecte comune; participarea la acțiuni și activități organizate de către părți; inițierea și derularea de proiecte în domenii de interes comun; promovarea Județului Bihor și a Universității din Oradea pe bază de reciprocitate; dezbaterea publică, promovarea și aplicarea strategiei generale și a planului de acțiune privind modernizarea și dezvoltarea educației la nivelul Județului Bihor; elaborarea, aplicarea și valorificarea cercetărilor, sondajelor de opinie și a studiilor privind starea și perspectivele educației, impactul și consecințele acțiunilor întreprinse, realizarea de prognoze și de campanii socio-educaționale; organizarea de târguri de oferte educaționale și locuri de muncă, ca evenimente de promovare, informare și dezbatere educațională; dezvoltarea și valorificarea superioară a relațiilor de colaborare în plan european și internaționale, în vederea conectării la realitățile și tendințele globale în domeniul educației.

 Colaborarea se întinde pe o perioada de cinci ani cu posibilitate de prelungire automată pe încă trei ani, dacă niciuna din părți nu notifică cererea de încetare a parteneriatului. 

 

Biroul de Comunicare

Acord UO-CJ