DE CE SĂ ALEGEŢI UNIVERSITATEA DIN ORADEA?

  • cadre didactice foarte bine pregătite profesional şi pedagogic, pasionate de ceea ce fac;
  • metode moderne de predare;
  • pregătire teoretică şi practică în domeniul de studiu vizat conform cerinţelor angajatorilor;
  • burse de studiu în străinătate (mobilităţile ERASMUS+);
  • burse pentru studenţii performanţi;
  • accent deosebit pus pe sprijinirea studenţilor în procesul de tranziţie de la şcoală la viaţa activă - găsirea primului loc de muncă;
  • asigurarea stagiilor de practică în cadrul firmelor partenere sau prin proiecte;
  • bază materială performantă - săli de curs şi de seminar, laboratoare, cămine, cantină;
  • oportunitatea participării în proiecte de voluntariat, evenimente şi workshop-uri pentru a interacţiona direct cu angajatorii.

Pentru informaţii şi detalii despre înscriere accesaţi:

https://www.uoradea.ro/Admitere+2017

Vă aşteptăm cu drag!

BAFTĂ!

Image