Acest eveniment constituie cea de-a doua ediţie a manifestărilor ştiinţifice, având ca subiect central Administraţia Publică. La conferinţă vor participa cadre didactice universitare, studenţi, masteranzi şi alte persoane interesate de acest domeniu.

       Evenimentul ştiinţific se bucură de prezenţa unor personalităţi ale lumii academice, invitat special fiind prof.univ.dr. Radu Carp (Facultatea de Ştiinţe Politice – Universitatea din Bucureşti), iar datorită caracterului interdisciplinar al temei propuse vor participa şi cadre didactice ale mai multor facultăţi din cadrul Universităţii din Oradea.

       Programul manifestării ştiinţifice cuprinde sesiuni de prelegeri, dezbateri şi lansări de carte („Roma antică. O istorie pentru toţi” – autori Romulus Gidro, Aurelia Gidro; „Drept european instituţional” – autor Mihaela Pătrăuş; „Teste grilă pentru susţinerea examenelor de primire şi definitivare în profesia de consilier juridic” – coordonator Ioana Sasu-Sbârciog) .

       De asemenea, o secţiune distinctă în cadrul căreia vor participa reprezentanţi ai instanţelor şi cadre didactice din Ungaria, va avea drept temă de discuţii legătura Ştiinţelor Administrative cu Ştiinţele Penale.

       Partenerii evenimentului sunt Editura Pro Universitaria Bucureşti, Colegiul Consilierilor Juridici Bihor, Asociaţia pentru Promovarea Cercetării în Drept şi Ştiinţe Administrative.

      Facultatea de Drept

PROGRAM

 

Image