Coordonatorul acestui proiect este Universitatea Politehnica din Valencia, Spania, iar parteneri sunt Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Lahti, Finlanda şi Universitatea din Oradea, Romania. Programul se află la a treia ediţie şi ultima: ediţia din anul 2011 a programului MOBWEB s-a desfăşurat ȋn cursul lunii februarie 2011 ȋn Alcoi, Spania iar a doua ediţie, din 2012, a avut loc ȋn Lahti, Finlanda.  Actuala ediţie, 2013, are loc la Universitatea din Oradea.

Obiectivele programului sunt:

Furnizarea unei viziuni globale asupra dezvoltării actuale a tehnologiilor web şi mobile pentru studenţii participanţi

Schimb de bune practici, know-how, ȋntre cadrele didactice

Dezvoltare comună de materiale didactice

Dezvoltarea abilităţilor studenţilor de lucru ȋn echipă, într-un mediu multicultural, prin realizare de proiecte aplicative dezvoltate ȋn echipe mixte, cȃte un student de la fiecare universitate participantă

Finanţarea proiectului este asigurată din fonduri europene, prin intermediul programului ERASMUS INTENSIVE PROGRAMME.

Fiecare dintre cele trei universităţi implicate participă ȋn cadrul acestui program cu cȃte10 studenţi, din domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei precum şi cȃte 3 cadre didactice.

Astfel, Universitatea Politehnica din Valencia este reprezentată ȋn cadrul programului de d-nii profesori Jordi Linares, Manolo Llorca şi Javier Esparza iar Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Lahti, Finlanda, este reprezentată de către d-nii profesori Matti Welin, Rami Kivilahti şi Olli Koskimaa. Universitatea din Oradea participă ȋn cadrul acestei ediţii cu trei cadre didactice din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, implicate ȋn activităţi de predare: prof. dr. ing. Doina Zmaranda – coordonatorul local al proiectului, prof. dr. ing. Daniela Popescu şi conf. dr. ing. Gianina Gabor.

De-a lungul celor două săptămȃni se doreşte ca studenţii să beneficieze de o pregătire multidisciplinară complexă atȃt teoretică cȃt şi practică, prin intermediul temelor şi proiectelor abordate. Rezultatele obţinute vor fi prezentate la finalul programului.

Informaţii suplimentare despre acest proiect pot fi obţinute accesȃnd http://mobweb.ws .

 

prof. dr. ing. Zmaranda Doina, coordonatorul local al proiectului

Universitatea din Oradea

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Departamentul de Calculatoare