Senatul universitar adresează această felicitare tuturor celor legați de Universitatea din Oradea – studenți, foști studenți, cadre didactice active și pensionari, angajați și foști angajați, angajatori și viitori angajatori!

Împărțim, de asemenea, felicitarea de sărbători, cu presa care ne-a fost alături şi în acest an, iar, prin intermediul mass-media, cu toți membrii comunităţii orădene.

DEZBATERI INTENSE, ANALIZE DIFERITE ȘI DECIZII

Pe agenda ședinței au fost 21 de puncte. Dintre subiectele propuse inițial, a fost amânat doar un singur subiect: Regulamentul de funcționare al Universității.

În celelalte cazuri, au fost adoptate acte și decizii în urma analizelor şi rapoartelor comisiilor de specialitate.

Cel mai important act adoptat a fost Procedura pentru Managementul Riscurilor care stabileşte un cadru general unitar de identificare, analiză şi gestionare a riscurilor la nivelul structurilor din cadrul universităţii.

VA MAI FUNCȚIONA BAZA DIDACTICĂ GAUDEAMUS?

Între cele mai disputate subiecte au fost Planul Managerial pentru Baza Didactică Universitară ”Gaudeamus” și distribuirea tichetelor cadou.

A fost supus analizei și dezbaterii Senatului universitar, Planul Managerial pentru Baza Didactică Universitară de la Stâna de Vale, plan întocmit de domnul Alin Casian Blaga.

Problema de fond a bazei este deficitul financiar. Pe lângă problemele notificate și asumate în Planul Managerial – probleme de echipare, de eficientizare, patrimoniale, de certificare - analiza din Senat a mai relevat o problemă de principiu: planul nu identifică sursele de finanțare ale restructurării. Senatul a acordat o ultimă şansă celor responsabili de funcţionarea acestei unităţi. Dacă nu se elimină, în cel mai scurt timp, pierderile, baza va fi trecută în regim de conservare.

A doua temă foarte disputată a fost tema acordării, cu ocazia sărbătorilor, a unor tichete de masă cadou. Oferirea de tichete de masă cadou angajaților, fără discriminare, este posibilitate legală – și morală. Ea a fost ridicată în fața Consiliului de Administrație de către Președintele Sindicatului universitar, prof.univ.dr. ing. Gheorghe Ionescu, printr-o adresă scrisă.

Discuția aprinsă din Senat s-a desfășurat în jurul ideii excluderii din rândurile celor ce vor primi aceste tichete a cadrelor didactice cu titlul de profesor şi a celor care deţin funcţii remunerate prin indemnizaţie de conducere. În final, partizanii acestei poziții au avut câștig de cauză.

Sărbători fericite!

 

 

Prof. univ. dr. Lia Maria Pop

Preşedintele Comisiei de Relaţii Interne şi Internaţionale din cadrul Senatului Universităţii din Oradea

BC Nr. 191 din 17.12.2013