Cu acest prilej vor fi prezentate la plen şi sub formă de poster 195 lucrări ştiinţifice ale cadrelor didactice din străinătate şi din ţară, precum şi ale cadrelor didactice din Facultatea de Protecţia Mediului. Lucrările vor fi publicate în revistele facultăţii: 2 reviste B+ (Analele  Universităţii din Oradea Fascicula Protecţia Mediului, Analele Universităţii din Oradea Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară) şi o revistă BDI (Natural Resources and Sustainable Development).