PROGRAME DE STUDII:

 • Calculatoare
 • Tehnologia informaţiei
 • Automatică şi informatică aplicată
 • Electromecanică
 • Electromecanică (la Beiuş)
 • Sisteme electrice
 • Electronică aplicată
 • Reţele şi software de telecomunicaţii
 • Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

 

Calendarul concursului de admitere:

 • 01.07.2017 ora 10.00  - Postarea pe site-ul facultății http://electroinf.uoradea.ro/ a bibliografiei pentru Proba de   Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu;
 • 18.07.2017 - 25.07.2017 ora 10.00 – Înscrieri;
 • 25.07.2017 ora 11.00 - Susținerea Probei de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu (Pavilionul A, Sala A201);
 • 25.07.2017 ora 16.00  - Afișarea rezultatelor la Proba de Verificare a Cunoștințelor Specifice Domeniului de Studiu - la secretariatul facultăţii (Pavilion I, Sala I005);
 • 25.07.2017 ora 17.00 - Afişare liste primare - la secretariatul facultăţii;
 • 26.07.2017 - 28.07.2017 ora 12.00 - Confirmări I - la secretariatul facultăţii;
 • 28.07.2017 ora 14.00 - Afişare liste intermediare - la secretariatul facultăţii;
 • 31.07.2017 - 01.08.2017 ora 12.00 - Confirmări II - la secretariatul facultăţii;
 • 01.08.2017 ora 14.00  - Afişare liste finale - la secretariatul facultăţii.

Informaţii suplimentare privind criteriile de admitere şi documentele necesare pentru dosarul de admitere găsiţi la adresa: http://electroinf.uoradea.ro sau la tel.: 0259 408 104.

Vă aşteptăm la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei!
BAFTĂ!