PROGRAME DE STUDII:

 • Agricultură
 • Horticultură
 • Peisagistică
 • Silvicultură
 • Exploatări forestiere
 • Zootehnie
 • Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice
 • Ingineria prelucrării lemnului
 • Controlul și expertiza produselor alimentare
 • Tehnologia prelucrării produselor agricole
 • Inginerie și management în alimentația publică și agroturism

Calendarul concursului de admitere:

 • 11 iulie - 24 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor
 • 25 iulie 2017 - afişarea rezultatelor
 • 26 iulie – 30 iulie 2017 - confirmarea locului
 • 31 iulie 2017 - afişarea listelor finale

Informaţii suplimentare privind criteriile de admitere şi documentele necesare pentru dosarul de admitere găsiţi la adresa: http://protmed.uoradea.ro sau email: protmed at uoradea.ro şi tel.: 0259/408.440; 0259/408.277.

Vă aşteptăm la Facultatea de Protecţia Mediului!

BAFTĂ!