PROGRAME DE STUDII:

  • Asistenţă socială
  • Psihologie
  • Sociologie
  • Resurse umane
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Oradea
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)
  • Psihopedagogie specială
  • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (în  limba maghiară)
Calendarul concursului de admitere:

* 11.07.2017 – 21.07. 2017 – înscrierea candidaţilor

* 21.07. 2017, după ora 1600 – afişarea rezultatelor şi depunerea contestaţiilor

* 24.07.2017 – 27.07.2017 – confirmarea locului ocupat (Etapa I)

* 28.07.2017 și 31.07.2017 – confirmarea locului ocupat (Etapa a II-a)

* 01.08.2017 – afişarea rezultatelor finale.

Informaţii suplimentare privind criteriile de admitere şi documentele necesare pentru dosarul de admitere găsiţi la adresa: www.uoradea.ro, www.socioumane.ro  sau la tel. 0259 408 439.

Vă aşteptăm la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane!

BAFTĂ!