PROGRAME DE STUDII:

  • Biologie
  • Chimie
  • Fizică medicală
  • Fizică
  • Fizică medicală (în limba engleză)
  • Informatică
  • Matematică
  • Matematică (în limba engleză)
  • Matematică informatică
  • Ecologie și protecția mediului

 

Calendarul concursului de admitere:

11 – 23 iulie - înscrierea candidaţilor

Licenţă 24 iulie - ora 09.00, proba de competenţă lingvistică, eliminatorie, notată cu admis /respins, pentru studiile universitare organizate într-o limbă străină (fizică medicală, matematică în engleză)

24 iulie  - afişarea rezultatelor preliminare şi verificarea opţiunii candidaţilor

24 iulie – depunerea şi rezolvarea contestaţiilor

25 iulie –31 iulie  - confirmarea locurilor obţinute prin concurs (etapa I şi etapa II )

   etapa I – 25 iulie - 27 iulie confirmarea locurilor bugetate şi cu taxă

   etapa II  -28 iulie - 31 iulie confirmarea locurilor bugetate și cu taxă în urma redistribuirii

1 august - afişarea rezultatelor finale.

Informaţii suplimentare privind criteriile de admitere şi documentele necesare pentru dosarul de admitere găsiţi la adresa:www.facultatea-stiinte-oradea.ro sau la tel.: 0259408161.

Vă aşteptăm la Facultatea de Ştiinţe!

BAFTĂ!