De peste 25 de ani construim performanţa în afaceri. Fii şi tu un economist de succes!

Vă aşteptăm alături de noi la Facultatea de Ştiinţe Economice!

Vă puteţi înscrie la unul dintre programele de studii de licenţă afişate mai jos.

PROGRAME DE STUDII

•    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ECTS)
•    Administrarea afacerilor (în limba engleză) (AAE)
•    Contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)
•    Afaceri internaţionale (AI)
•    Afaceri internaţionale (în limba engleză) (AIE)
•    Finanţe şi bănci (FB)
•    Management (MN)
•    Marketing (MK)

Calendarul concursului de admitere:

11 - 24 iulie 2017 - înscrierea candidaţilor;

24 iulie 2017, ora 1700, sala F003 - proba de competenţă lingvistică în limba engleză (dacă este cazul);

25 iulie 2017 - afişarea rezultatelor provizorii;

26 iulie 2017, între orele 900-1500 - depunerea contestaţiilor (dacă este cazul);

26 iulie 2017 - rezolvarea contestaţiilor şi reafişarea rezultatelor provizorii;

27 - 28 iulie 2017 - confirmarea ocupării locului. Confirmarea ocupării locului de către candidat se face prin:

  1. Achitarea taxei de înmatriculare (100 RON) la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003;
  2. Plata taxei de şcolarizare la casieria Universităţii din Oradea sau la Banca Transilvania - tranşa I: pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba română: 1000 RON; pentru studenţii admişi la forma cu taxă, la programele de studii/specializările cu predare în limba engleză – Administrarea afacerilor (în limba engleză), Afaceri internaționale (în limba engleză): 1200 RON, şi depunerea chitanţei/ordinului de plată (în original) la sala F003; se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii declarați admiși/ studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2017;
  3. Completarea și depunerea cererii de înmatriculare la sala F003 și semnarea Contractului de studii universitare;

29 iulie 2017 - afişarea rezultatelor finale.

Informaţii suplimentare privind criteriile de admitere şi documentele necesare pentru dosarul de admitere găsiţi la adresa: http://steconomiceuoradea.ro sau la tel.: 0259.408.109 – Decanat, 0529.408.276 – Secretariat facultate şi email: steconomice at uoradea.ro.

Vă aşteptăm la Facultatea de Ştiinţe Economice!

BAFTĂ!