Lucrările simpozionului se vor desfăşura pe mai multe secţiuni: secţiunea istorică, în cadrul căreia se vor prezenta lucrări care vor reliefa urmările Edictului de la Mediolanum sau convertirea Sfântului împărat Constantin cel Mare, la creştinism; secţiunea biblică, în cuprinsul căreia se vor prezenta referate care vor evidenţia contribuţia Sfântului împărat Constantin cel Mare pe tărâm biblico-exegetic, prin dispoziţia dată referitoare la confecţionarea a 50 de codici ai Sfintei Scripturi şi a altor scrieri cu caracter biblic; secţiunea practică, unde vor fi prezentate aspecte privitoare la promovarea valorilor creştine, precum şi promulgarea de legi şi canoane favorabile demnităţii umane. Tot în cadrul simpozionului va fi prezentată şi o expoziţie de icoane, reprezentându-i pe Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena.

 

Prof.univ.dr. Marius Ţepelea

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”

BC Nr. 72 din 22.05.2013