Simpozionul se va desfăşura la Universitatea din Oradea (Facultatea de Protecţia Mediului) în perioada 4-5 noiembrie 2016.

Cu această ocazie se va desfăşura şi cea de-a 11-a ediţie a Simpozionului Ştiinţific Internaţional NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT.

Menţionăm că lucrările ştiinţifice prezentate (nu mai mult de 2 ca singur sau prim autor) la cele 2 simpozioane vor fi publicate în următoarele reviste BDI:

*    "Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Protecţia Mediului" (B+);

*    "Analele Universităţii din Oradea Fascicula Ecotoxicologie, Zootehnie şi Tehnologii de Industrie Alimentară" (B+);

*    "Natural Resources and Sustainable Development" care sunt acreditate CNSC în următoarele baze de date: CABI, SSRN, REPEC.

Pentru o mai bună organizare a simpozioanelor, vă rugăm să respectaţi termenul de predare a lucrărilor (16 octombrie) şi condiţiile de tehnoredactare.

Taxa de participare la unul sau la ambele simpozioane este de 200 lei.

Decan,

Prof.univ.dr.ing.Ioan Chereji

Image