Acest Simpozion se doreşte a fi şi o comemorare a schimburilor academice între Facultatea de Teologie "Episcop dr. Vasile Coman" din Oradea şi Institutul Teologic Evanghelic din Regensburg care durează de 20 de ani. În această perioadă au avut loc schimburi de cadre didactice între cele două instituţii de învăţământ superior. Simpozionul este cea de-a doua manifestare academică organizată de cele două instituţii împreună. 

În aceast scop, luni, 10 oct. 2016, un grup de cadre didactice se va deplasa  în Germania,  care vor susţine diferite referate teologice legate de tema simpozionului în cauză, urmând ca în scurt timp să fie publicate, împreună cu cele ale profesorilor din Regensburg, într-o carte dedicată acestui Simpozion.

Prin toate acestea, Facultatea de Teologie încearcă să contribuie la o mai bună vizibilitate a sa şi a Universităţii din Oradea.

Prof. univ. dr. Dumitru Megheşan

Image