În planul simpozionului șef lucr.dr.ing. Cristian Domuța va prezenta o lucrare despre cele 5 arii protejate câștigate în regim competițional de către Consiliul Județean Bihor în colaborare cu Facultatea de Protecția Mediului, iar prof.dr.ing. Cornel Domuța va prezenta infrastructura proprie a specializării Ingineria Mediului, specializare care a fost acreditată cu deosebit succes de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

Studenții Facultății de Protecția Mediului vor prezenta următoarele lucrări: Florin Chirodea  – Oradea, unicul centru pentru ameliorarea migdalului din România; Cosmin Scridon  –  Bioremedierea ex-situ a solurilor contaminate cu produse petroliere cu ajutorul produsului Enzymmix; Magda Solonca  – Gazeificatorul - energie din deșeuri prin disociere moleculara - invenție românească; Sebastian Carțiș – Seceta la cultura verzei de toamnă și folosirea irigației și Balasz Robert –Modularea in vitro a proceselor de morfogeneza la Artemisia dracunculus cu ajutorul unor compuși naturali și sintetici.

La secțiunea Agricultură-Horticultură, dintre cele 32 de lucrări, cea mai valoroasă este considerată lucrarea prezentată de către Ionuț Pantiș „Influența fertilizării organice asupra eficienței valorificării apei de către cultura porumbului din Câmpia Crișurilor”. La secțiunea Protecția Mediului– Silvicultură din cele 53 de lucrări, s-a remarcat lucrarea masterandului Nicolae Cenușa  „Ameliorarea solurilor salinizate în condițiile Câmpiei Crișurilor”, iar la secțiunea Siguranța alimentară din cele 11 lucrări s-a remarcat lucrarea studentei Mihaela Oros „Optimizarea metodelor de extracție a flavonoidelor".

 

                                                                Director de departament

Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța

Membru corespondent al AOSR