Parteneriatul are un buget de 150 000 euro şi a fost încheiat cu ocazia derulării proiectului Europe 2038 – Voice of the Youth. Proiectul a fost câştigat în competiţia programului Europe for Citizens 2014-2020, Axa: Democratic engagement and civic participation, Actiunea 2.3: Civil society projects.

Echipa internaţională formată din specialişti în domeniul Psihologiei îşi propune să dezvolte un chestionar pan-European care să evalueze mai multe aspecte ale vieţii tinerilor, dar şi perspectivele acestora cu privire la viitorul Europei. Vor fi culese informaţii referitoare la competenţele interpersonale şi intrapersonale pe care tinerii le au în prezent, despre prejudiciu şi justiţie socială, discriminare, agresivitate şi angajament moral. Toate acestea vor fi comparate cu viziunea tinerilor cu privire la Europa anului 2038. Fiecare echipă din universităţile membre ale consorţiului va evalua cu acest chestionar pan-european un număr minim de 250 de adolescenţi şi tineri. Universitatea din Oradea va organiza o serie de întâlniri pentru a disemina rezultatele obţinute în rândul asociaţiilor de elevi, asociaţiilor studenţeşti, reprezentanţilor inspectoratelor şcolare, ministerului şi ai altor organizaţii de tineret. Accentul se va pune asupra acţiunilor ce vizează formarea viitorilor cetăţeni ai Europei, ca urmare a rezultatelor obţinute.

În baza rezultatelor, membrii consorţiului vor scrie o declaraţie “Europe 2038” care va fi prezentată Parlamentului European de o delegaţie formată din câte trei membri naţionali.

Coordonatorul proiectului în cadrul Universităţii din Oradea este lector univ.dr. Carmen Bora, echipa fiind formată din prof.univ.dr. Simona Trip şi doi studenţi doctoranzi, respectiv masteranzi. În ultimii cinci ani, colaborarea dintre Universitatea din Oradea şi liderul proiectului University of Applied Sciences FH Upper Austria, Linz, Austria se bucură de rezultate deosebite cum ar fi proiecte bilaterale, schimburi Erasmus, participări la conferinţe, articole publicate în reviste de specialitate de top (zona roşie).

Prezentul consorţiu lărgeşte sfera internaţionalizării Universităţii din Oradea, facilitând extinderea cercetării şi a schimbului academic cu alte universităţi europene.

Biroul de Comunicare

nr.12 din 01.02.2016

Image