Colocviul se adresează în mod special studenților programului de studiu Interpretare muzicală - instrumente de suflat din cadrul Departamentului de Muzică al Universității din Oradea.

Sunt bine-veniți la eveniment toți studenții, elevii și cadrele didactice interesate în stilistica și tehnica interpretării muzicii de cameră pentru suflători. 

Conf.univ.dr. Carmen Vasile

Departamentul de Muzică

Facultatea de Arte