AU MERS CA PE ROATE

Dintre cele 20 de acte supuse dezbaterii cele mai multe au primit aprobarea corpului normativ, fără rezerve, de multe ori cu unanimitate. Este vorba despre aprobări obișnuite pentru calitatea de profesor asociat, pentru validări de liste, pentru Regulamentul privind alegerea reprezentanților salariaților, Burse pentru studenți non-UE, ….

 

VEȘTI BUNE PENTRU DOCTORANZII ORĂDENI

Dintre documentele aprobate este de interes faptul că a fost votat documentul CSUD care privea repartizarea pe specialități a unor locuri aprobate suplimentar de către ministerul de resort la Școala Doctorală a Universității din Oradea. Și anume: Medicină: 5 locuri, lstorie: 3 locuri, Geografie: 2 locuri, Economie: 2 locuri, Sociologie: 1 loc. Alte domenii - Filologie, Inginerie energetică, Inginerie electrică, Inginerie Industrială - au fost integral acoperite de la prima repartizare, iar domeniile Biologie şi Agronomie nu au titulari. Nu a întrunit susținerea Senatului propunerea Facultății de Geografie, Sport, Turism de a înființa specializarea Știința Mediului, deși toate procedurile fuseseră parcurse și Fisa de Audit intern nu consemna nici un fel de obiecție.

 

TEMA GREU DE DECIS

Remunerarea în condiții de excepție de la regula generală, remunerare solicitată inițial de către o facultate și la ședință  de către 7 facultăți (aproape jumătate din facultățile universității) a stârnit controverse aprinse și lungi dezbateri despre respectarea propriilor decizii, discriminare și sustenabilitate, principii și contrarul lor. Tema a fost amânată pentru a fi mai bine pregătită. O membră a Senatului și-a manifestat intenția de a părăsi sala în semn de protest față de rezerva Senatului de a vota condiții speciale pentru Facultatea de la care provenea. Dincolo de faptul ca atare, este de pus și întrebarea dacă membrii Senatului Universitar înțeleg că au de reprezentat universitatea ca întreg. Nu este sigur că în toate situațiile răspunsul este pozitiv. Deși, toți știu că au fost aleși de către ”toată universitatea”, și nu de către facultatea de la care provin. De aceea, ar fi firesc să se deducă că membrii Senatului au de reprezentat interesele oricărui membru al universității și ale universității ca entitate.

 

 

Comisia de Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea

Prof.univ.dr. Lia Maria Pop