La acest eveniment vor participa 7 tineri aflaţi în Oradea în cadrul unui program de voluntariat EVS, care doresc sa vorbească despre ce au făcut pe parcursul stagiului lor şi cum îi ajută pe ei experienţa EVS. Activităţile voluntarilor au fost axate pe dezvoltarea unui program de educaţie pentru copiii de 6-12 ani din Oradea în care să se promoveze mişcarea outdoor şi educaţia pentru natura.

De asemenea, această întâlnire este o bună ocazie pentru foştii studenţi Erasmus să împărtăşească cu toată lumea experienţa lor Erasmus ; pentru studenţii care sunt acum cu o bursă Erasmus la Universitatea din Oradea, să îşi prezinte ţara şi universitatea de unde vin sau pur şi simplu să ne spună cum este să fii student Erasmus ; iar pentru toţi care sunt interesaţi de programul Erasmus este o bună ocazie să afle mai multe despre acesta. 

În consecinţă, invităm pe toţi cei interesati în ziua de marţi, 27 octombrie de la ora 12 în sala de Conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea.

BIROUL DE PROGRAME INTERNAŢIONALE

DEPARTAMENTUL DE RELAŢII INTERNAŢIONALE

 

Erasmus opportunities for students

Next Tuesday, October 27, we will have a meeting about Erasmus Opportunities in order to promote Erasmus+ Programme; with this occasion, it will be a presentation of Erasmus+ Programme with the focus on the student’s mobility and European Volunteering System (EVS). We would like to underline that European youth exchanges are educational opportunities offered by the European Commission for young people to travel and enjoy intercultural experiences with people from all over Europe and a unique opportunity to acquire new skills and abilities useful for your personal and professional growth.

At this event, 7 volunteers will participate and they would like to speack about they have done during their stage and how this experience will help them in the future. Volunteers’ activities were centered on developing one educational programme for children of 6 to 12 years from Oradea in order to increase the outdoor movement and green education.

Also, this is a good opportunity for the former Erasmus students to share with everybody their Erasmus experience; for current Erasmus students who are studying at the University of Oradea to present their countries and universities or just to tell how it is to be an Erasmus student; and for everybody who is interested in Erasmus Programme to find more things about it.

So, we invite you all at 12 o’clock on October 27, at the University’s Library (Conference Hall) to join us at this event; if you want to make a presentation, please let us know.

INTERNATIONAL PROGRAMMES OFFICE

INTERNATIONAL RELATIONS DEPARTMENT