Avem plăcerea de a anunța organizarea conferinței de lansare a proiectului, ce va avea loc miercuri, 30 septembrie 2015, începând cu ora 10.00, la hotelul Ramada Oradea. În cadrul conferinţei, ne propunem să prezentăm proiectul publicului țintă (studenți, autorități publice, mediul de afaceri, societatea civilă). În acest scop, pe parcursul zilei vor avea loc dezbateri referitoare la graficul de activități, metodologia de implementare, rezultatele așteptate și impactul preconizat.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resursei Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

La Conferinţa de lansare a proiectului vor participa reprezentanți ai Universității din Oradea, ai partenerului, autorități publice locale, reprezentanți ai agențiilor guvernamentale, oameni de afaceri și mass-media, precum și studenți – principalii beneficiari ai acestui proiect.

 

Contact: Mircea Brie, Manager de proiect

Tel: 0259.408.167

www.accesrise.ro