Cum vor fi evaluate cadrele didactice din universitate?

În Universitatea din Oradea, ca și în celelalte universități românești, cadrele didactice sunt evaluate anual. În Oradea, evaluarea se face într-un proces complex și foarte costisitor – în termeni de timp fizic consumat, de eforturi pentru a putea face raportări care satisfac cerințe birocratice, și … chiar de hârtie. Fișa de evaluare confirmată pentru un cadru didactic poate avea până la 30 de pagini. Iar înscrisurile respective angajează răspunderi.

Pentru a evita acest proces cronofag, s-au căutat soluții. S-a discutat mult în universitate și chiar s-a  propus ca, Fișa complexă – formularul stufos poate fi văzut pe site-ul universității: Calitate – să nu mai fie obligatoriu de completat anual, ci doar la 5 ani. În cadrul obligației anuale să fie completată o  fișă minimală – o pagină. S-a discutat ca fișa specifică de la Universitatea din Oradea, să fie înlocuită cu Fișele naționale folosite pentru evaluarea cadrelor didactice, stabilite de CNATDCU. Propunerea aceasta a întrunit votului Consiliului de Administrație și a fost apoi înaintată pentru aprobarea Senatului universitar.

Dezavantajul variantei este major, a arătat, în numele Comisiei pentru probleme asigurării Calității în învățământ, d-na prof. univ. dr. Mariana Mureșan, Președinta acestei Comisii a Senatului. Fișa pentru abilitare este croită pentru profesori, iar asistenții și lectorii sunt măsurați după exigențe care îi poziționează, de la început, în situații inferioare. Nu este firesc ca asistenților li se ceară să se compare cu profesorii universitari.

După dezbateri, proiectul Consiliului de Administrație a fost amânat.

Fișa de Evaluare a Cadrelor Didactice la Universitatea din Oradea – probabil cea mai complicată din țară – a rămas, tot la fel. Îngrozitoare! Poate vor iniția tinerele cadre didactice un proiect bun.

 

Cum va fi ales viitorul  rector al universității?

Problema va fi decisă de către comunitatea academică. Variantele legale sunt: Ales de către Comunitatea Academică sau Desemnat prin concurs în baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar. Comunitatea se va pronunța într-un Referendum intern convocat pentru luni 29 iunie, al cărui rezultat va putea fi validat doar dacă există cvorum. În caz de lipsă de cvorum, se va convoca o a doua consultare, cea finală: în data de 2 iulie.

 

Comisia de Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea

Prof.univ.dr. Lia Maria Pop