Evenimentul va avea o durată estimată de trei ore. În debutul conferinţei studenţii vor primi mapele proiectului şi vor semna lista de prezenţă. În cele ce urmează, coordonatorul local grup ţintă, psiholog Maghiar Daniela va oferi informaţii suplimentare cu privire la proiect şi activităţile următoare. Coordonatorul local evenimente, psiholog Dana Bodea le va prezenta studenţilor activităţile opţionale din cadrul proiectului.

        Reprezentanta Gi Group, Mirela Dumiter, le va prezenta studenţilor ghidurile ce conţin informaţii cu privire la modul în care se redactează un CV cu impact, scrisoarea de intenţie, comportamentul adecvat în cadrul unui interviu. Tot acum vor afla mai multe detalii privitoare la activităţile de consiliere.

       Partea cea mai importantă şi mai interesantă a conferinţei pentru studenţi este partea în care vor sosi invitaţi. Aceştia sunt Roşu Elisaveta - inspector şcolar Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Tărău Cornelia - inspector social Agenţia Judeţeană pentru Plăti şi Inspecţie Socială Bihor, Breb Laura - Jurnalist DIGI TV, Geambaşu Diana - notar public- Cabinet notarial Geambaşu.

       Invitaţii vor prezenta studenţilor câteva dintre tainele meseriei, provocările cu care au de-a face, dar şi greutăţile pe care le întâmpină în practicarea meseriei. Studenţii vor avea ocazia să adreseze întrebări invitaţilor şi să interacaţioneze cu aceştia.

       La această întâlnire vor participa toţi membrii echipei de implementare a proiectului de la Universitatea din Oradea: prorector conf.univ.dr. Trip Simona - coordonator activităţi partener, prof.univ.dr. Filip Sanda - asistent coordonator activităţi partener, ec. Costinaş Daniela - expert financiar, conf.univ.dr. Toderaş Monica - coordonatorul local vizite la companii, psiholog Maghiar Daniela - coordonator local grup ţintă, psiholog Judea Adela - expert informare şi publicitate, psiholog Bodea Dana - coordonator local evenimente.

 

 

                                                                       Realizat de psiholog Judea Adela

                                                                         Expert Informare şi Publicitate

BC Nr. 37 din 22.04.2015