Totodată, au primit girul Senatului universitar Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat, Metodologia de admitere 2015, Regulamentul Centrului de Consiliere şi Servicii pentru Carieră, Procedura pentru înfiinţarea, evaluarea şi ierarhizarea centrelor de cercetare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a Departamentului de Relaţii Internaţionale ş.a. În grupajul alăturat, pot fi accesate câteva dintre informaţiile de interes public mai larg. 
 

Parcul dendrologic din Gurahonţ, prea costisitor pentru o singură universitate 

               Universitatea din Oradea se află în imposibilitatea de a susţine în continuare, de una singură, finanţarea cheltuielilor de administrare a Parcului dendrologic din Gurahonţ (Arad). Opţiunea Consiliului de administraţie al Universităţii este de a co-administra acest obiectiv alături de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara şi Universitatea de Vest din acelaşi municipiu. În virtutea noului statut, instituţia orădeană de învăţământ superior ar beneficia, asemenea celorlalţi doi parteneri, de cofolosinţa gratuită a parcului. Fără a respinge ideea acestei asocieri, Senatul universitar a solicitat Consiliului de administraţie argumente suplimentare de natură să estimeze efortul financiar al Universităţii, deopotrivă să precizeze din ce sursă se vor asigura fondurile respective, amânând adoptarea unei hotărâri atât în ceea ce priveşte renunţarea la dreptul de administrare pe care Universitatea din Oradea îl are în prezent asupra întregului imobil din Gurahonţ, cât şi aprobarea asocierii menţionate. 

 

               Consorţiul universitar ”Academica +” 

               Membrii Senatului universitar au aprobat – cu unele amendamente care vizează îndeosebi aspecte legate de patrimoniu şi participarea studenţilor în noile structuri de conducere – contractul de parteneriat pentru constituirea Consorţiului universitar Academica +. Astfel, Senatul solicită Consiliului de administraţie al Universității din Oradea să nu participe cu bunuri de patrimoniu şi să evidenţieze distinct în bugetul universităţii cheltuielile generate de participarea în Consorţiu. Acesta va reuni: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti, Universitatea „1 Decembrie1918” din Alba-Iulia, Universitatea din Piteşti, Universitatea din Oradea şi Universitatea „Valahia” din Târgovişte. Scopul constituirii consorţiului este realizarea excelenţei în formare şi cercetare, optimizarea folosirii în comun a resurselor umane, materiale şi financiare, cu un mare potenţial de dezvoltare în aria europeană a educaţiei şi cercetării, precum şi identificarea şi exploatarea unor noi domenii de educaţie -formare în care universităţile partenere prezintă complementaritate. 

 

               Noi conducători de doctorat 

               Legislativul universitar orădean a aprobat afilierea prof.univ.dr. Simona Daniela Cavalu de la Facultatea de Medicină şi Farmacie la Şcoala doctorală din domeniul Medicină, existentă la Universitatea din Oradea. Senatul a aprobat, în acelaşi timp, solicitarea prof.univ.dr. Nicu Dumitraşcu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcopdr. Vasile Coman”, de a desfăşura activitatea de conducător de doctorat în cadrul Şcolii doctorale a Universităţii „1Decembrie 1918” din Alba-Iulia, domeniul Teologie.

 

 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

                 Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale

                     a Senatului Universităţii din Oradea

BC Nr. 20 din 01.04.2015