Conferinţa evidenţiază diversitatea ariei curriculare din domeniul studiilor filologice: literatura engleză, literatura americană, studii culturale, studii de gen, film şi dramă, teoria şi practica traducerii sau didactica limbii engleze ca limbă străină, precum şi preocupările diverse ale persoanelor implicate în domeniul studiilor anglistice şi americanistice, oferind posibilitatea iniţierii unor programe comune şi aliniind activitatea de cercetare şi predare a departamentului la fluxul informaţional contemporan specific domeniului.

Salutăm prezenţa invitaţilor de onoare ai facultăţii noastre, Prof. Andrei Avram, PhD, de la Universitatea din Bucureşti, Prof. Paul Wilson, PhD, de la Department of English Language & Applied Linguistics, Universitatea Lodz, Polonia, şi în acelaşi timp ne bucură şi ne onorează prezenţa Associate Prof. Elisabetta Marino - University of Rome, Italy, Associate Prof. Adrian Radu de la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, preşedintele Asociaţiei Române de Studii de Anglistică şi Americanistică, Associate Prof. Ciutacu Sorin PhD de la King Khalid University, Abha, Saudi Arabia, prezenţa invitaţilor de la universităţi de prestigiu din România, Ungaria, Iordania, Italia, Bulgaria Lithuania, Polonia, etc.

Lect.univ.dr. Dan Negruţ