Proiectul este co-finanţat de către Uniunea Europeană (Fondul European de Dezvoltare Regională – ERDF) prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 şi are perioada de implementare 1 mai 2013 - 31 decembrie 2014.

Bugetul total aferent proiectului este de 801.133 euro, din care Universităţii din Oradea îi revin 407.572 euro.

Prin implementarea proiectului s-a urmărit realizarea a câte un laborator mobil identic de fiecare parte a graniţei, dotat cu echipamente moderne de investigare a parametrilor fizico-chimici şi biologici ai apelor transfrontaliere din bazinul Crişurilor.

Acest laborator permite atât intervenţia rapidă în teren, pentru efectuarea de analize fizico-chimice şi biologice precise în cele două ţări partenere, cât şi obţinerea unor rezultate comparabile în urma investigaţiilor efectuate, datorită echipamentelor echivalente şi a mijloacelor de investigare similare utilizate de echipele de specialişti ale celor două universităţi.

În cursul desfăşurării proiectului s-a urmărit standardizarea metodologiei de lucru a celor două echipe şi s-a publicat un manual de proceduri aferente investigaţiilor specifice, manual ce va putea fi utilizat şi de alţi specialişti în managementul apelor, pe lângă cei ai universităţilor implicate în proiect.

Conferinţa de închidere prezintă un bilanţ al realizărilor proiectului şi posibilităţile de colaborare şi dezvoltare ulterioară, având la bază echipamentele achiziţionate şi experienţa acumulată.

La eveniment vor participa atât partenerii lideri de proiect din cadrul Universităţii din Debrecen, cât şi reprezentanţi ai instituţiilor responsabile de managementul şi protecţia mediului acvatic din judeţul Bihor, reprezentanţi ai mediului academic şi ai ONG-urilor de profil.

 

            Asistent de proiect,

Conf. univ. dr. Diana Cupşa

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă neapărat poziţia oficială a Uniunii Europene.

BC Nr. 151 din 15.12.2014

Program Conferinta de presă              Program Închdere conferinţă