Această conferinţă de management al carierei este cea de a şasea conferinţă din ciclul de 16, organizate în cadrul proiectului. Evenimentul va avea o durată estimată de trei ore. La începutul conferinţei studenţii vor primi mapele proiectului şi vor semna lista de prezenţă. În cele ce urmează, coordonatorul local grup ţintă, psiholog Maghiar Daniela va oferi informaţii suplimentare cu privire la proiect şi activităţile următoare. Coordonatorul local evenimente, psiholog Dana Bodea le va prezenta studenţilor activităţile opţionale din cadrul proiectului.

Reprezentanta Gi Group, Mirela Dume, le va prezenta studenţilor ghidurile ce conţin informaţii cu privire la modul în care se redactează un CV cu impact, scrisoarea de intenţie, comportamentul adecvat în cadrul unui interviu. De asemenea, vor afla mai multe detalii privitoare la activităţile de consiliere.

Partea cea mai importantă şi mai interesantă a conferinţei pentru studenţi este momentul în care vor lua cuvântul următorii invitaţi: Andrea Martha Bogdan - kinetoterapeut, Zoltan Karol - kinetoterapeut, Andrea Lengyel - asistent medical şi Alina Venţer medic radiolog şi imagist.

Invitaţii sunt specialişti în domeniul medical, au o experienţă vastă şi vor prezenta în discursul lor informaţii relevante şi specifice domeniului asistenţei medicale, radiologie şi imagisticii, respectiv balneo-fiziokinetoterapie și recuperare. Vor vorbi studenţilor importanţa colaborării şi a comunicării cu oameni din diferite domenii, iar la final vor răspunde întrebărilor adresate de către studenţi şi vor interacţiona cu aceştia.

La această întâlnire vor participa toţi membrii echipei de implementare a proiectului de la Universitatea din Oradea: prorector conf.univ.dr. Trip Simona - coordonator activităţi partener, prof.univ.dr. Filip Sanda - asistent coordonator activităţi partener, ec. Costinaş Daniela - Expert financiar, conf. Univ. Dr. Toderaş Monica - coordonatorul local vizite la companii, psiholog Maghiar Daniela - coordonator local grup tintă, psiholog Judea Adela - expert informare şi publicitate, psiholog Bodea Dana - coordonator local evenimente.

                                                                        Realizat de psiholog Judea Adela

                                                                          Expert Informare şi Publicitate