INFORMAREA RECTORULUI 

Invitat la reuniunea Senatului, Rectorul universității din Oradea, prof. univ. dr. ing. Constantin Bungău a transmis spre adunare rezultatele întâlnirii Consiliului Național al Rectorilor. Dintre acestea de mare impact au fost cele cu privire la aplicarea fermă a LEN, cum a declarat Ministrul Delegat pentru Învățământul Superior, prezent la întâlnirea rectorilor. Conform d-lui rector, prof. univ. dr. ing. Constantin Bungău este de reținut angajamentul guvernului de a aplica legea, nu doar în litera, ci și în spiritul său, arătând că guvernul socotește educația prioritate nu doar în declarații, ci și  prin alocare de fonduri, prin fonduri suplimentare. Pentru Universitatea din Oradea, alocațiile bugetare (de bază) au crescut de la 39.7 milioane la 41,5 milioane lei. Au crescut și fondurile pentru cercetare astfel că mai multe proiecte depuse de Universitate au șanse să fie finanțate. Pentru membrii corpului universitar se vor aloca  în plus bani pentru achiziție carte de specialitate, și, respectiv, bani de burse, atât pentru bursele speciale, cât și pentru bursele de doctorat.

Acestea au fost veștile bune, cea mai puțin bună a  fost cea pe care Rectorul a numit-o ”ghilotina angajării”. Este vorba de aplicarea cerinței LEN de a avea angajați în Învățământul Superior, exclusiv absolvenți de studii doctorale.

Rectorul a mai informat Senatul că va redacta, cât de curând posibil, un Comunicat privind recentele întrebări pe care i le-a adresat presa locală. 

TONUL ÎL DAU STUDENȚII 

Începând din acest an universitar studenții s-au manifestat ca o forță care modelează deciziile Senatului.

În ședința de luni, ședință care avea pe ordinea de zi și completarea locurilor vacante din Senat, cu membrii aleși deja la ultimele alegeri, studenții au stârnit o vie dezbatere în jurul unui nume: Marius Chipurici.

Studenții au adus în discuție dreptul comunității studenților de a stabili cine îi reprezintă, fără amestecul facultăților. Este un semn de maturitate, de care Senatul a luat act, deși opoziția studenților în acest caz, nu avea toate argumentele procedurale.

Dincolo de nume și de situație, studenții pun o problemă majoră: aceea privind calitatea reprezentării.

Va fi una din sarcinile menționatei Comisii de Optimizare să găsească instrumentele electorale potrivite ca în Senat să fie cei mai reprezentativi membrii ai comunității universitare, cei mai devotați dezvoltării universității, cei mai buni cunoscători ai funcționării unui organism decizional și, nu în ultimul rând, și poate chiar un segment în care să se poată asculta vocile  unui grup de înțelepți, înainte  de a lua decizii strategice.

Prof.univ.dr. Lia Maria Pop,

Preşedintele Comisiei de

Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea

BC Nr. 119 din 28.10.2014