Proiectul este co-finanţat de către Uniunea Europeană (Fondul European de Dezvoltare Regională – ERDF) prin programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 şi are perioada de implementare 1 mai 2013 - 31 decembrie 2014.

Bugetul total aferent proiectului este de 801.133 euro, din care Universităţii din Oradea îi revin 407.572 euro.

Prin implementarea proiectului se urmăreşte realizarea a câte un laborator mobil identic de fiecare parte a graniţei, dotat cu echipamente moderne de investigare a parametrilor fizico-chimici şi biologici ai apelor transfrontaliere din bazinul Crişurilor.

Acest laborator va permite atât intervenţia rapidă în teren, pentru efectuarea de analize fizico-chimice şi biologice precise în cele două ţări partenere, cât şi obţinerea unor rezultate comparabile în urma investigaţiilor efectuate, datorită echipamentelor echivalente şi a mijloacelor de investigare similare utilizate de echipele de specialişti ale celor două universităţi. În prezent atât echipamentele utilizate în cele două ţări, cât şi standardele de lucru sunt diferite, astfel încât rezultatele analizelor efectuate de cele două părţi ale graniţei sunt doar parţial comparabile.

În cursul desfăşurării proiectului se urmăreşte standardizarea metodologiei de lucru a celor două echipe şi editarea unui manual de proceduri aferente investigaţiilor specifice, manual ce va putea fi utilizat şi de alţi specialişti în managementul apelor, pe lângă cei ai universităţilor implicate în proiect.

Scopul Open day este de a prezenta rezultatele proiectului până în prezent, prezentarea aparaturii achiziționate și a modului de utilizare a acesteia în analizele privind calitatea apei. Acțiunea se adresează autorităților publice, organizațiilor non-guvernamentale și administratorilor de arii protejate care se ocupă cu monitorizarea calității apei în zona transfrontalieră româno-maghiară, cât și elevilor care se vor familiariza cu principalele metode de determinare a calității apei, cu aparatura modernă destinată acestui scop și importanța menținerii calității apelor naturale.

 

            Asistent de proiect,

Conf. univ. dr. Diana Cupşa

 

BC Nr. 117 din 28.10.2014

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă neapărat poziţia oficială a Uniunii Europene.

Conferinta de presa                 Open day