Până luni, 28 iulie 2014, s-au înscris la Universitatea din Oradea 3982 de candidati la ciclul de studii universitare de licență și 1271 la masterat. Aceștia trebuie să își confirme locul obținut conform calendarului propriu al fiecărei facultăți. Perioada de confirmări poate fi consultată aici: pentru licență și pentru masterat.

Confirmarea constă în achitatea taxei de înmatriculare de 100 de lei, pentru înscrișii admiși pe loc bugetat. Candidații admiși pe loc cu taxă vor mai achita și prima tranșă a taxei de școlarizare pentru anul universitar 2014 – 2015. Acestea pot fi consultate aici.

Taxa de înmatriculare poate fi achitată la casieria centrală a Universității din Oradea sau prin cont bancar la Trezoreria Municipiului Oradea - RO59TREZ07620F330500XXXX sau la orice sucursală a Băncii Transilvania, unde se va preciza numele Instituției – UO  sau contul 0160100717205. După plata taxei, candidații vor prezenta chitanțele la secretariatul facultății la care au fost admiși.