O nouă structură de servicii educaţionale - Colegiul Universităţii din Oradea

 

Membrii Senatului Universităţii din Oradea au aprobat înfiinţarea unui Colegiu care să gestioneze cursuri de nivel postliceal în cadrul instituţiei orădene de învăţământ superior, la o seamă de programe care au corespondent în domeniile de studii din cadrul facultăţilor. „Nu este vorba de activităţi universitare, ci doar de servicii educaţionale de tipul cursurilor postliceale, care pot fi contractate cu Universitatea din Oradea”, precizează rectorul instituţiei, prof.univ.dr. Constantin Bungău.

 

33 de posturi scoase la concurs

 

Senatul Universităţii din Oradea a aprobat în şedinţa sa de luni comisiile pentru cele 33 de posturi scoase la concurs. Din acestea, 5 posturi sunt de profesor universitar, 8 de conferenţiar, iar 20 de lector şi asistent.

 

Baza sportivă, în gestiunea Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport

 

Membrii Senatului universitar au aprobat transferul Bazei sportive din cadrul Universităţii din Oradea în gestiunea  Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport (FGTS). Această măsură nu schimbă regimul de proprietate şi nici cel de funcţionare al bazei sportive. Administraţia centrală va suporta pe mai departe cheltuielile cu utilităţile şi investiţiile majore. Patrimoniul bazei sportive – sala polivalentă, sala de gimnastică, sala de atletism, terenul de fotbal, pista de atletism, terenurile de tenis, handbal, baschet, volei, sala de culturism ş.a. – va fi prioritar la dispoziţia întregii comunităţi academice pentru activităţi didactice, manifestări sportive şi culturale, activităţi ale asociaţiilor şi cluburilor din universitate. Transferul managementului bazei sportive către Facultatea de Geografie, Turism şi Sport vizează restructurarea organigramei, selectarea personalului în funcţie de calificarea acestuia şi necesităţile activităţilor specifice, deopotrivă posibilitatea implicării part-time a studenţilor, implicit acţiunile de voluntariat ale acestora.

 

Fără condiţionări!

 

Legislativul universitar orădean a aprobat eliminarea unei prevederi restrictive din metodologia de admitere la masteratul de Kinetoterapie organizat de către Facultatea de Geografie, Turism şi Sport. Astfel, la admitere se pot prezenta nu doar absolvenţi ai specializării Kinetoterapie, ci şi ai altor programe de studii, cum ar fi, bunăoară, medicina.

 

Școlile doctorale, în structura facultăţilor

 

La solicitarea conducătorilor de doctorat, cele şase şcoli doctorale existente în Universitatea din Oradea vor reveni în structura facultăţilor care gestionează domeniile respective. Prin această măsură, o parte consistentă a veniturilor realizate de către şcolile doctorale de istorie, geografie, filologie, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti, ştiinţe biomedicale va reveni facultăţilor din aceste arii.

 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea

B.C. nr.88 din 23.07.2014