La această conferință vor susține comunicări 19 universitari din Romania (Cluj-Napoca, Iași, Târgu-Mureș, Satu Mare), Franța, Italia, Polonia, Ungaria și Slovacia. Aceasta vizeaza problematica menționată, aducând o contribuție la cunoașterea tragediei trăite de evreii din Europa, ca și a celor din Oradea, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, care au fost ghetoizați și deportați în lagărele morții din Polonia și Germania. De altfel, manifestarea la care ne referim marchează, sub raport istoriografic, acțiunea de comemorare a victimelor Holocaustului, de la care s-au împlinit șapte  decenii.

De menționat că, în cadrul conferinței, se vor desfățura încă trei momente distincte: conferirea – de către Fundația „Dr. Alexandru Safran” (din Elveția) a medaliei „Dr. Alexandru Safran”, post-mortem, diplomatului dr. Mihai Marina, ca și a douăa medalii de onoare „Prieteni ai comunității evreilor din România”. În final vor fi prezentate trei cărți de istorie a evreilor.

 

Organizator principal: prof. univ. dr. Antonio Faur, Directorul Centrului de cercetare a istoriei evreilor „Eva Heyman”

BC Nr. 64 din 29.05.2014

Progamul conferinței