COMUNICAT DE PRESĂ                            

Dezvoltarea produselor prin reverse engineering

 

Proiectul se desfăşoară in perioada mai 2014 – noiembrie 2015 (18 luni)  şi are ca obiectiv general dezvoltarea competenţelor practice ale studenţilor prin desfăşurarea de activităţi în cadrul unei Întreprinderi Simulate pentru Reverse Engineering.

De asemenea, se urmăreşte creşterea gradului de informare, consiliere şi orientare profesională a studenţilor de la profilele tehnice ale Universităţii din Oradea la necesităţile mediului de afaceri  din zona de implementare a proiectului, cu scopul  de a creşte inserţia acestora pe piaţa muncii.

Reverse Engineering (ingineria inversă) este procesul de obţinere a unui produs nou, fără a copia nimic din produsul original. Se realizeaza scanarea produsului, iar apoi printr-un soft dedicat este transferat intr-un soft de proiectare asistata de calculator (CAD), care modeleaza produsul.  In final, produsul se printează cu ajutorul unei imprimante 3D, utilizând un material plastic special.

Grupul ţintă este format din 252 studenţi (licenţă şi master) de la specializările din cadrul Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică din Oradea.

In cadrul întreprinderii simulate studenţii vor participa la activităţi practice unde vor putea  să aplice practic concepte de dezvoltare digitală a produselor prin reverse engineering.

Totodată studenţii vor beneficia de servicii de orientare si consiliere profesionala privind cerinţele agenţilor economici referitoare la  competentele necesare ocupării unui loc de muncă.

Prin acordurile încheiate proiectul promovează parteneriatul între Universitatea din Oradea şi agenţii economici din industrie şi facilitează efectuarea unor vizite de studiu ale studenţilor în scopul corelării formării profesionale cu dinamica pieţei muncii.

Proiectul susţine egalitatea de şanse asigurându-se oportunităţi egale pentru toate persoanele, indiferent de gen, origine etnica, sex, rasa, religie, dizabilităţi etc.

Selectarea studenţilor se va face pe baza unei cereri si a unui interviu cu o comisie, iar pentru menţinerea studenţilor in grupul ţintă se prevăd:

  • acordarea de diplome fiecărui student care a finalizat cu succes activităţile proiectului
  • acordarea de subvenţii în valoare de 800 lei pentru fiecare student care participa la toate activităţile din întreprinderea simulată
  • elaborarea unor  teme de licenţă în domeniul reverse engineering.

Pentru detalii, persona de contact:

Iulian Stănăşel

Tel: 0259408268

E_mail: iulianstanaselposdru at yahoo.com