Comisia de Relaţii Internaţionale şi Interne vă informează despre subiectele discutate în şedinţa Senatului Universităţii din Oradea de luni, 25 martie 2013.

 

a. Senatul Universităţii din Oradea a aprobat înfiinţarea unui Centru de Limbi Moderne, ca structură afiliată Facultăţii de Litere. Misiunea acestui centru este aceea de a asigura un cadru instituţional pentru promovarea  pregătirii şi perfecţionării profesionale, de a forma competenţe în domeniul cunoaşterii limbilor moderne în mediul universitar şi preuniversitar, precum şi pentru mediul de afaceri, agenţii economici de stat, privaţi sau alte categorii profesionale.

„Centrul va oferi programe de pregătire pentru completarea profilului de competenţe în domeniul limbilor moderne – engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, precum şi a limbii române pentru studenţi străini” ne preciza prof. univ. dr. Tedor Mateoc, decanul Facultăţii de Litere. Programele se adresează tuturor categoriilor de vârstă, cu studii medii şi superioare, persoanelor care solicită pregătire în vederea obţinerii de burse sau a unui loc de muncă, accesul la programe de studii universitare, postuniversitare sau postdoctorale. Activitatea se va desfăşura, de regulă, în perioade compacte de instruire, folosind tehnologia învăţământului informatizat completată cu modalităţi de învăţare specifice strategiilor didacticii limbilor moderne. Noua structură se va autofinanţa din taxele percepute. Cursurile de perfecţionare de limbi moderne se vor finaliza prin acordarea unui certificat de absolvire şi/sau adeverinţe de participare, eliberate conform legislaţiei în vigoare.

 

b. Membrii Senatului Universităţii din Oradea au aprobat luni o modificare în Regulamentul de acordare a burselor pentru studenţi, potrivit căreia numărul de burse ocazionale pentru rezultate deosebite obţinute la manifestări ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive va creşte de la 10 la 15.

 

c. Editura Universităţii din Oradea va fi complet reorganizată, potrivit standardelor care să-i permită acreditarea. În acest sens, Senatul universitar a aprobat redimensionarea structurii de personal, prin redistribuire din alte sectoare, astfel încât, în noua formulă, să reunească, în mod firesc, colective ştiinţifice şi editoriale, activităţi de promovare a cărţilor editate pentru a fi incluse în bazele de date internaţionale recunoscute.

 

d. Senatul Universităţii din Oradea a avizat în şedinţa de luni patru rapoarte de autoevaluare pentru tot atâtea programe de studii în vederea solicitării evaluării externe. Astfel, pentru studii universitare de licenţă au fost avizate rapoartele pentru specializările: Matematică, cu predare în limba engleză (Facultatea de Ştiinţe), Arhitectură (Facultatea de Construcţii şi Arhitectură) şi Asistenţă Medicală Generală (Facultatea de Medicină şi Farmacie). Totodată, Senatul şi-a dat girul şi pentru raportul aferent programului de studii de masterat Managementul unităţilor de turism şi alimentaţie (Facultatea de Protecţia a Mediului).

 

e. Absolvenţii specializărilor de la Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii din Oradea vor susţine examenul de licenţă şi în perioada 26 – 29 iunie 2013, faţă de intervalul 3 – 6 iulie programat iniţial. Devansarea cu o săptămână aprobată de Senatul universitar vine în sprijinul absolvenţilor care vor beneficia astfel de mai mult timp pentru pregătirea în vederea participării la examenul de titularizare în învăţământul preşcolar sau primar.

 

f. Senatul Universităţii din Oradea a aprobat acordarea a patru titluri de Doctor Honoris Causa unor universitari redutabili, recunoscuţi pentru expertiza lor ştiinţifică şi contribuţia substanţială la dezvoltarea relaţiilor academice, la înfiinţarea şi dezvoltarea unor programe de studii masterale la Oradea, precum şi pentru implicarea lor în organizarea unor manifestări ştiinţifice şi derularea unor programe în folosul comunităţii. Pentru acest efort şi competenţa lor, vor fi răsplătite cu înaltul titlu academic: prof. univ. dr. Ariane Landuyt (Universitatea din Siena), prof. emerit Jean Paul Carrière (Universitatea din Tours), prof. univ. dr. Lorenzo Renzi (Universitatea din Padova)  şi prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel (Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti).

 

g. Membrii Senatului Universităţii din Oradea au aprobat scutirea de taxe de şcolarizare pentru şapte studenţi, membri ai Asociaţiei Sportive F.C. Universitatea Oradea, mai exact ai echipei de fotbal care doar după un an de la constituire au reale şanse de a promova în liga a IV-a. S-a apreciat că această formaţie este un model de organizare a sporturilor de echipă şi de promovare a imaginii Universităţii din Oradea. Cei şapte studenţi sunt de la Facultatea de Geografie, Turism şi Sport, Facultatea de Protecţie a Mediului, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării.

 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale a

Senatului Universităţii din Oradea