La ședința plenară au participat ca invitați: a) reprezentanți ai facultăților IETI și IEMI; b) rectorul universității și c) doamna director economic Crina Gherlea.

INVITAȚII SPECIALI AI SENATULUI: RECTOR, DIRECTOR GENERAL ECONOMIC ȘI REPREZENTANȚII FACULTĂȚILOR IETI ȘI IEMI 

Prezența Rectorului în Senat a devenit o constantă a conlucrării universitare. Domnia sa onorează Senatul ori de câte ori sunt supuse aprobării Senatului Rapoartele de Activate, Planurile de lucru ale Executivului – Strategii, Planuri Operaționale, Inițiative pe care Consiliul de Administrație nu și le asumă direct.

Și în ședința de luni, domnia sa a avut o lungă expunere legată, în principal, de inițiativele de tipul menționat. Inițiativa a fost urmată de un dialog animat finalizat cu ideea că asumarea de responsabilități noi trebuie să fie fixată în formule procedurale clare și exprimată în indicatori preciși. D-l Rector a invitat-o pe doamna Crina Gherlea, director general economic, să se pronunțe în legătură cu bugetul universității și problemele adiacente.

Doamna Crina Gherlea a comentat scurt invitând toți factorii de decizie să citească INFORMAREA privind SITUAȚIA FINANCIARĂ, un  RAPORT word, privind starea de fapt și să-și reunească forțele pentru a lua măsurile necesare funcționării universității.

Invitarea membrilor facultăților – alții decât cei aleși în Senat – pentru a-și expune problemele, îngrijorările, dar și rezultatele remarcabile (personale și instituționale) în plen a fost inițiată ca formulă de comunicare specifică a Senatului cu colegii din corpul academic. Ea a devenit o cutumă pe care mai mulți decani au întărit-o  prin prezența directă a domniilor  lor. Senatul așteaptă și colegii tineri, care prin energia domniilor lor pot contribui la formularea unor probleme încă neabordate în Senat, dar importante pentru tinerii universitari.

La Ședința de luni au participat domnii decani, Prof univ dr. ing. Teodor Leuca (IETI) și Prof univ dr. ing. (EMI) Gabriel Bendea. Dânșii au luat cuvântul în numele colectivelor pe care le conduc și au expus principalele probleme cu care se confruntă. Au evaluat succint riscurile, amenințările și resursele pe care le-au identificat, precum  și soluțiile pe care le întrevăd.

Acestea ar putea fi exprimate într-un singur cuvânt: REFORMARE. Domnul profesor Leuca a pronunțat și oficial o soluție radicală: O singură facultate de ingineri!

SENATUL UNIVERSITAR DEZBATERI ÎN JURUL BUGETULUI

Universitatea trece prin constrângeri bugetare. Toate documentele supuse aprobării Senatului arată aceste lucruri.

Documentele bugetare precum: Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013; Aprobarea Execuției Bugetare pe universitate/2013; Aprobarea Bugetului previzionat de Venituri și Cheltuieli pe anul 2014, Informare privind situația financiară anuală indică situația în termeni cuantificabili.

Din cauza acestor constrângeri, Senatul se solidarizează cu Consiliul de Administrație în rezolvarea situației și a aprobă, în variante propusă de Consiliul de Administrație, o serie de măsuri austere.

Dintre acestea cităm  Organigramele ale unor compartimente ale Universității; propunerile de stabilire a formațiilor de studiu la numărul maxim permis de lege. De asemenea, Senatul nu a respins propunerea Consiliului de Administrație care amână acordarea unor noi gradații de merit până la identificarea surselor de finanțare.

Discuțiile în jurul unor inițiative au fost ample și s-au finalizat în cereri de încadrare strictă în Proceduri. Domnul Președinte prof. univ. dr. ing. Sorin Curilă, după ce a exprimat dorința de a aproba trecerea Bazei sportive si a Statiunii Pomicola în administrarea facultăților de profil, ca structuri didactice si de cercetare - a subliniat necesitatea ca orice aprobare – oportună și salutară pentru funcționalitatea unui compartiment sau altul – să fie bazată pe proceduri clare și responsabilități bine demarcate, atât material, cât și financiar.

SENATUL UNIVERSITAR APROBĂ NUMIREA UNOR NOI ȘEFI DE SECȚIE ÎN CADRUL SPITALULUI UNIVERSITAR ”Doctor  Gavril Curteanu”

Propunerile de numire în funcția de Șef de Secție la Secția de Clinică de Psihiatrie I și Șef de Secție la Secția de Clinică de Psihiatrie II, propuneri venite din partea Consiliului Facultății de Medicină și Farmacie au fost analizate  de către doamna prof univ dr Mariana Mureșan și comisia pe care o conduce. Domnia sa a susținut cu căldură numirea ca șefi de secție a domnilor doctori Șef lucrări dr. Belba Adriana și Asistent universitar dr. Iova Claudiu. Senatul a aprobat numirea.

 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

                                                  Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale

                     a Senatului Universităţii din Oradea

B.C. Nr. 29 din 26.03.2014