O prioritate – comunicarea mai eficientă

cu corpul academic

Din dorinţa de a diversifica şi dezvolta comunicarea cu corpul academic, Senatul Universităţii din Oradea va invita, prin rotaţie, la şedinţele sale, reprezentanţi ai facultăţilor. Acest dialog instituţionalizat i-a avut în prim plan pe prof.univ.dr. Aurora Mancia, decan al Facultăţii de Construcţii şi Arhitectură, şi prof.univ.dr. Gheorghe Ionescu, de la aceeaşi facultate. „Iniţiativa vizează, după cum preciza prof.univ.dr. Lia Pop, preşedintele Comisiei de Relaţii Interne şi Internaţionale a Senatului, promovarea transparenţei şi valorificarea capitalului de experienţă de care dispun cadrele didactice invitate, mizându-se pe implicarea cât mai activă şi responsabilă a fiecăruia în interesul comunităţii academice.” Dialogul invitaţilor cu rectorul universităţii, preşedintele Senatului, cu membri ai legislativului universitar, observaţiile, sugestiile şi solicitările exprese formulate în acest cadru legitimează demersul Biroului Permanent al Senatului.

DIPLOME DE MERIT

Preşedintele Senatului Universităţii din Oradea, prof.univ.dr. Sorin Curilă şi rectorul instituţiei, prof.univ.dr. Constantin Bungău, au înmânat luni diplome de merit pentru activitatea academică şi de cercetare în domeniul pe care-l reprezintă următoarelor cadre didactice: prof.univ.dr. Alexandru Ilieş (geografie), prof.univ.dr. Adrian Hatos (sociologie), prof.univ.dr. Florian Bodog (medicină), prof.univ.dr. Gheorghe Sorin Gal (matematică), conf.univ.dr. Florin Ciobanu (filologie), conf.univ.dr. Loredana Gabriela Marcu (fizică) şi conf.univ.dr. Liviu Chioncel (fizică).

CURSURI LA CENTRUL DE LIMBI MODERNE

Centrul de Limbi Moderne din cadrul Facultăţii de Litere organizează cursuri cu o durată de două luni, pe nivele de studiu, pentru limbile engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, şi română. Taxa de şcolarizare diferă în raport cu nivelul de studiu pentru care a optat cursantul şi mărimea grupei. Astfel, pentru cursul general de limbă organizat în grupe de 4-7 persoane, se va achita 578 lei/persoană, iar în cele de 8-12 cursanţi, 510 lei/persoană. În cazul cursurilor de limbaje de specialitate, taxa este de 646 lei/persoană în grupele de 4-7 cursanţi, respectiv de 578 de lei/ cursant în grupele formate din 8-12 persoane.

PROGRAM POSTUNIVERSITAR DE FORMARE

PSIHOPEDAGOGICĂ

În perioada 3-21 februarie 2014, Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic organizează înscrieri pentru Programul postuniversitar de formare psihopedagogică, nivel II (master), semestrul II al anului de învăţământ în curs. Absolvirea acestuia facilitează susţinerea activităţii didactice la nivel de liceu. Acest nivel al programului poate fi urmat doar de cei care au absolvit modulul I (absolvenţi de licenţă), care pot preda numai la gimnaziu.

NOI PROGRAME DE STUDII UNIVERSITARE

 DE LICENŢĂ

Senatul Universităţii din Oradea a aprobat depunerea de către Departamentul Arte Vizuale a dosarului în vederea autorizării provizorii pentru programul de studii Arte Plastice – Grafică, specializare căutată pe piaţa forţei de muncă. Menţionăm că din oferta acestui departament au fost desfiinţate două programe de studii: Pedagogia artei, respectiv Conservare şi restaurare.

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport propune două noi programe de studii universitare de licenţă: Sport şi performanţă motrică, respectiv Ştiinţa Mediului. Primul răspunde solicitărilor celor interesaţi prioritar de profesiunea de antrenor sau profesor antrenor. Cel de-al doilea va înlocui programul existent acreditat, Geografia mediului, urmând a fi realizat în comun cu departamentele de Biologie, Fizică şi Chimie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe.

BUGET PENTRU TIPĂRIREA REVISTELOR

Senatul Universităţii din Oradea a aprobat propunerea prorectorului Sorin Şipoş, formulată în temeiul unei recomandări ARACIS, de a aloca fonduri pentru tipărirea revistelor indexate în două baze de date internaţionale, publicaţii care nu dispun de mijloace financiare asigurate din alte surse. Prezent la şedinţa Senatului, rectorul Constantin Bungău a precizat că instituţia universitară orădeană are 15 reviste: una inclusă în bazele de date ISI, două în bazele SCOPUS, iar celelalte în baze de date internaţionale pe domeniu, recunoscute de către Consiliul naţional de atestare a titlurilor, diplomelor şi certificatelor universitare (CNATCU).

150 LEI/ZI PENTRU ACŢIUNI PUBLICITARE

Instituţiile bancare, societăţile comerciale, alte entităţi care vor susţine acţiuni publicitare – altele decât afişajul – în interes propriu, în Universitatea din Oradea, vor achita de-acum o taxă de 150 de lei/zi. Sunt exceptate cele care sunt incluse ca parteneri în susţinerea unor manifestări ştiinţifice, cultural-educative, sportive etc., derulate sub egida Universităţii din Oradea.

TERENURILE DE TENIS VĂ AŞTEAPTĂ!

Senatul universitar a aprobat tarife de închiriere a terenurilor de tenis, aflate în patrimoniul instituţiei, pentru perioada în care sunt acoperite cu balon de protecţie. Astfel, de luni până vineri inclusiv, cei interesaţi vor achita câte 30 de lei/oră în următoarele intervale: de la ora 8 până la ora 13, respectiv între orele 22-24. Tariful perceput va fi dublu (60 de lei/oră) pentru segmentul orar 20-22. Sâmbăta şi duminica tariful aprobat este de 50 de lei/oră.

BAZA DIDACTICĂ „GAUDEAMUS” DIN STÂNA DE VALE

ÎŞI AJUSTEAZĂ TARIFELE

Baza didactică şi de cercetare „Gaudeamus” din Stâna de Vale va percepe 30 de lei/pat/zi pentru cazare în lunile mai, iunie, iulie, august, septembrie, respectiv 40 de lei/pat/zi în celelalte perioade ale anului. În pachetul de servicii, pentru un meniu cu trei mese nota de plată se va ridica la 35 de lei/zi, respectiv 25 de lei/zi pentru studenţi şi cadre didactice care desfăşoară activităţi cuprinse în planul de învăţământ. Aceştia pot beneficia de reduceri de până la 30% şi la cazare, facilitate care stă şi la îndemâna altor grupuri organizate de minim 30 de persoane, cu trei nopţi de cazare în sejur.

 

Prof.univ.dr. Lia Pop,

                                                  Preşedintele Comisiei Relaţii Interne şi Internaţionale

                     a Senatului Universităţii din Oradea

BC Nr. 9 din 29.01.2014