Proiectul şi-a atins toate obiectivele, rezultatele proiectului evidenţiind nevoia acordării unei atenţii sporite în ce priveşte relaţia alimentaţie – sănătate. Bazat pe un parteneriat interinstituţional din domeniul public şi privat, coordonat de Academia Română, timp de trei ani 45 de doctoranzi au desfăşurat diverse cercetări şi au participat la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale în domeniul securităţii şi siguranţei alimentare. Astfel, pe piaţa muncii din România se vor regăsi aceşti specialişti înalt calificaţi, absolvenţi de studii doctorale care vor avea competenţe în stabilirea unor direcţii optime privind alimentaţia sănătoasă integrată raportându-se la lanţul trofic: apă, aer, sol, plantă, animal, aliment şi om.

            Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat, prin implementarea unor programe doctorale competitive întemeiate pe o abordare interdisciplinară, pe o mobilitate transnațională crescută, inclusiv prin facilitarea obținerii de diplome în cotutelă, bazate pe sprijin financiar consistent și menite să facă din cariera de cercetare o opțiune mai atractivă, determinantă pentru societatea bazată pe cunoaștere.

          Coordonatorul proiectului a fost Academia Română, prin Institutul Național de Cercetări Economice, iar partenerii în proiect, alături de Universitatea din Oradea au fost: Universitatea ”Lucian Blaga” Sib iu; Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad; Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS); Universitatea ”Titu Maiorescu” Bucuresti; Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie                 "Cantacuzino" Bucuresti; S.C.SIAT S.A.

            Institutul academiei, împreună cu ARACIS, Institutul Cantacuzino și firma privată, au  fost alături de cele patru universități în vederea sprijinirii activității de cercetare a celor 45 de doctoranzi din domenii diferite, precum economie, drept, medicina, agronomie etc.

Pe parcurcursul celor trei ani de proiect s-au dezvoltat rețele și parteneriate pentru cooperare, baze de date privind programele doctorale, s-au realizat mobilități transnaționale, schimburi și abordări integrate de bune practici, vizite de studiu, conferințe naționale și internaționale, workshop-uri, au fost publicate cercetări științifice inter-pluri-transdisciplinare, cursuri pentru doctoranzi, s-au definitivat curricule emergente cu caracter interdisciplinar.

Experții Universității din Oradea au susținut doctoranzii în referențierea și publicarea rezultatelor cercetării lor în reviste B+ ale universității, au contribuit la extinderea reţelei naţionale de cercetare multiplă "Habemus Panis", au organizat în cadrul proiectului o conferința internațională și una națională, patru workshop-uri, un atelier de creație și două vizite de studiu ale doctoranzilor cu diferite aplicații practice și au publicat un curs pentru doctoranzi.

Valoarea totală a proiectului a fost de 16.814.287.00 lei, dintre care  1.107.217,50 lei au fost alocați Universității din Oradea.

Toți cei implicați în proiect: doctoranzii, echipa managerială, experții în activități didactice și de cercetare, experții pe termen scurt și personalul administrativ au contribuit la finalizarea proiectului şi la atingerea obiectivelor propuse și a indicatorilor.

 

Sef lucr.dr. Adriana Petrus

B.C. Nr. 169 din 27 noiembrie 2013