Implementarea proiectului vizează dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru cercetare prin implementarea practicilor ştiinţei deschise şi aplicarea în mod pro-activ a tehnologiilor emergente.

Proiectul asigură suport pentru continuarea activităţilor de excelenţă în cercetarea multidisciplinară şi contribuie la soluţionarea necesităţilor identificate în domeniile: energie, mediu, eco-tehnologii şi sănătate. În cadrul Universităţii din Oradea, există o infrastructură de cercetare multidisciplinară care permite implementarea practicilor ştiinţei deschise, aplicarea rezultatelor cercetării şi transferul acestora către mediul socio-economic. Infrastructura existentă este utilizată pentru realizarea activităţii de cercetare de excelenţă în domeniile: inginerie electrică, mecanică, fizică, chimie, protecţia mediului şi medicină.

Obiectivele proiectului

Ob.1. Asigurarea continuităţii activităţii de cercetare prin achiziţia de materiale şi servicii de mentenanţă pentru echipamentele utilizate în cercetare.

  1. Realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de modernizare a laboratorului de „Eco-nano tehnologii şi materiale avansate” (ETMAS).

Ob.3. Promovarea GEP în activitatea de cercetare. Diseminarea bunelor practici.

Ob.4. Diseminarea rezultatelor cercetării în reviste ISI.

Activităţile de cercetare care urmează să fie realizate sunt:

- Analize fizico-chimice şi biologice a produselor obţinute prin aplicarea tehnologiilor emergente;

- Explorarea aplicațiilor noi și funcționale ale compușilor din diferite produse, studii de stabilitate a produselor obținute prin tehnologii verzi;

- Producerea azotului lichid din aer utilizând o tehnologie avansată de filtrare;

- Depuneri de straturi subţiri. S-au demarat cercetări privind obţinerea unor biosenzori optici;

- Realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de reînoire a laboratorului (ETMAS), laborator destinat cercetărilor aplicative;

- Promovarea implementării competențelor de gen în cercetare. Analiza practicilor de identificare a inegalităţilor de gen în activitatea de cercetare;

- Susţinerea publicării rezultatelor cercetării în reviste indexate ISI, pentru mărirea gradului de vizibilitate internaţională a univesităţii.

Bugetul total al proiectului este de 299.173 lei (din care 260.000 lei finanţare UEFISCDI şi 39.173 lei cofinanţare UO).

            Echipa de implementare a proiectului are în componenţă cadre didactice și conducători de doctorat din cadrul Universităţii din Oradea.

 

Birou Comunicare