Tarife de cazare:

În campus - C1 şi C2 - Studenţi Bugetaţi  - 80 lei / lună şi Mansarda 100 lei/ lună

Studenţi cu Taxă  -  140 lei/ lună şi Mansarda 150 lei / lună

Căminul nou (băieţi) - Studenţi Bugetaţi 130 lei/lună

Studenşi cu Taxă  180 lei/lună

La Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul” – C3 - Studenţi Bugetaţi  – 80 lei/ lună

Studenţi cu Taxă  - 140 lei/lună

 Referitor la locurile din cămine

Universitatea din Oradea oferă un număr de 1269 de locuri (583 băieţi şi 686 fete) în cele patru cămine: C1, C2, Căminul nou din Campus şi C3  la Colegiul Tehnic “Mihai Viteazul” (Înfrăţirea).

În ceea ce priveşte solicitările, există depuse 1861 de cereri, din care 888 băieţi şi 973 fete.

Distribuirea locurilor se va face de comisia alcătuită din:

Preşedinte – prorector, conf.univ.dr. Simona Trip

Membrii – şef Serviciu Social, Tania Popa

Răzvan Tau – preşedintele studenţilor din Senatul UO

Romeo Filip – vicepresedintele studenţilor din Senatul UO

Raluca Ardelean – student

Andra Nistor  – student

Adrian Benea – student

Octavian Maghiar – student

 

Biroul de Comunicare