Ajuns la final, proiectul s-a dovedit a fi unul de succes, atât din perspectiva studenților participanți, cât și a celorlalte persoane implicate – cadre didactice universitare, tutori și coordonatori tutori. Unul dintre cele mai importante rezultate obținute în cadrul proiectului se referă la angajarea și continuarea studiilor de către studenți. Peste 70% dintre studenții care au participat la cele 3 stagii de practică planificate în cadrul proiectului, au obținut locuri de muncă sau au participat activ la cursuri ulterioare. Astfel proiectul a contribuit semnificativ la facilitarea tranziției tinerilor de la școală la viața activă și la creșterea calității privind dezvoltarea resurselor umane din domeniul proiecției copilului.
Proiectul PractiPASS a fost iniţiat de Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane (Universitatea din Oradea) în parteneriat cu alte 13 instituţii care activează în domeniul social şi unităţi de învăţământ superior din Bucureşti şi Arad. Proiectul a urmărit formarea viitorilor specialiști în domeniul protecției copilului, prin organizarea stagiilor de practică pe parcursul a 3 semestre. În cadrul proiectului au fost selectați 603 studenți, aflați sub coordonarea a 71 tutori și coordonatori tutori. Pentru implementarea stagiilor de practică a fost elaborată o nouă metodologie privind organizarea programelor de practică și noi instrumente de lucru destinate acestor tipuri de activități. La cele 3 stagii de practică a fost adăugat încă un stagiu care a constat în elaborarea și implementarea de către studenți a unor proiecte specifice domeniului protecției copilului. Proiectele au vizat trei secțiuni: activități de voluntariat în serviciile de protecție a copilului, propuneri de măsuri de protecție pentru copilul aflat în dificultate și activități didactice pentru copii. Rezultatele evaluărilor periodice interne realizate în cadrul proiectului dezvăluie nivelul ridicat de satisfacție al studenților vis-a-vis de noul mod de organizare a stagiilor de practică, dar și angajamentul și atitudinea proactivă a acestora și a tutorilor din perspectiva implicării în activități cu specific în domeniul protecției copilului. Rezultatele studiilor sunt prezentate în broșura “PractiPASS: ambiții, rezultate și oportunități privind calitatea resurselor umane din domeniul protecției copilului”.

Studenții și specialiștii din instituțiile partenere în proiect au avut de asemenea ocazia să participe la două schimburi de experiență, unul derulat în Belgia (Kortrijk) în perioada 14-20.05.2012 și unul în Ungaria (Debrecen) în perioada 20.06-06.07.2013. Aceste vizite de studiu au permis abordarea dintr-o perspectivă comparativă a sistemelor de protecție a copilului și familiarizarea cu diferitele modalități de intervenție, diferitele metodologii și instrumente utilizate în cele trei țări.

Alături de stagiile de practică, proiectul a avut și o componentă de consiliere și orientare profesională a studenților. Activitatea a constat în dobândirea de informații privind tehnicile de căutare a unui loc de muncă, promovare personală, elaborarea scrisorii de intenție, întocmirea unui CV, prezentarea la interviu. Studenții au fost inițiați în tehnici de autocunoaștere, autoevaluare și intercunoaștere, evaluarea aptitudinilor, elemente de planificare a carierei în domeniul protecției copilului,  elemente legate de stilurile decizionale, profilul strategiilor de învățare, valori legate de muncă și modalități de optimizare a învățării în funcție de rezultate.

Tot în cadrul proiectului PractiPASS a fost derulată Campania de promovare a drepturilor copilului în mediul rural. Activitatea s-a desfășurat în perioada octombrie 2012 – iunie 2013 în județul Bihor, în școlile din 20 de centre de comună și în satele aferente acestora. În cadrul campaniei a fost promovată broșura “Povestea drepturilor copilului”, material realizat de către studenți și cadrele universitare. La final, studenții au elaborat un Ghid de bune practici, un instrument util tuturor celor interesați de problematica protecției copilului.

Partenerii Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane sunt: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Administraţia Socială Comunitară Oradea, Fundația Română pentru Copii, Comunitate și Familie, partener înlocuit cu Fundaţia Copiii Făgăduinței, Centrul Şcolar pentru Educaţiei Incluzivă nr. 1 Oradea, Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 Bucureşti, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3 Bucureşti, Fundaţia „Copii în Dificultate” Bucureşti, Şcoala Gimnazială Specială nr. 7 Bucureşti, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad - Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Consiliul Local al Municipiului Arad - Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară, Fundaţia Creştină R.C.E. Speranţa Copiilor Arad.

Manager de proiect: prof. univ. dr. Floare Chipea, Universitatea din Oradea

Persoană de contact: cercetător ştiinţific Sorana Săveanu, director de promovare, comunicare şi imagine, e-mail: soranasav@gmail.com, tel.: 0744367063