Condițiile de participare și caracteristicile spațiului sunt descrise detaliat în Caietul de sarcini.

Procedura de închiriere: licitaţie publică, cu ofertă în plic închis.

Preţul de pornire a licitaţiei: 1900 euro/lună în lei la cursul BNR la data facturării.

Documenţia solicitată ofertanţilor: poate fi pusă la dispoziția tuturor celor interesați gratuit de la sediul organizatorului licitaţiei – Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr.1, Corp E, cam. 213, sau poate fi descărcată de pe site-ul Universităţii din Oradea: www.uoradea.ro secțiunea Informații publice, Licitații.

Termenul limită de depunere a ofertelor:  29.09.2021, ora 10.00, la Registratura Universităţii din Oradea – Str. Universităţii nr. 1.

Având în vedere perioada de pandemie, ofertele semnate, ștampilate și scanate se pot trimite și pe email la adresa: achizitii@uoradea.ro.

Detalii pe site:  https://www.uoradea.ro/Licitatii.

 

Biroul de Comunicare