Cursul este organizat în baza articolului 50 din „Normele Fundamentale de Securitate Radiologică” conform căruia “Titularul de autorizatie este obligat să asigure pregătirea corespunzatoare a personalului expus profesional, în domeniul securităţii radiologice şi reciclarea acestuia cel puţin o dată la 5 ani, printr-un sistem de pregatire recunoscut de CNCAN” (Comisia Natională pentru Controlul Activităţilor Nucleare) precum şi „Normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante” şi se adreseaza în special personalului cu studii superioare care desfăşoară activităţi în cadrul specializării radiologie de diagnostic şi imagistică intervenţională, în vederea educării medicale continue şi a obţinerii sau prelungirii permisului de exercitare nivel 2 şi 3 în domeniul nuclear RDG (Radiodiagnostic) specialitatea RTG (Röntgendiagnostic) eliberat de CNCAN.

Cursul de perfecţionare cuprinde atât tematici fundamentale cât şi prezentări ale ultimelor tehnologii implementate la nivel internaţional. Domeniile acoperite de către lectorii invitaţi din universităţi de prestigiu din ţară sunt: Dozimetria clinică, Tomografia Computerizată, Radiologia Orală, Radiografia analogică şi digitală, Mamografia clinică, Fluoroscopia şi imagistica intervenţională, Imagistica în radioterapie precum şi aspecte majore ale radiobiologiei şi radioprotecţiei. Se va pune accent pe bazele fizice ale imagisticii şi, nu în ultimul rând, pe asigurarea calităţii în radiodiagnostic.

Dezvoltarea imagisticii medicale depinde, într-o mare măsură, de abilitatea practicienilor de a comunica şi conlucra. Interdisciplinaritatea este un element cheie în ceea ce priveşte viitorul radiodiagnosticului prin urmare trebuie să punem accent pe dezvoltarea relaţiilor profesionale dintre medicul radiolog, tehnicianul radiolog şi fizicianul medical – un alt scop urmărit de prezentul eveniment. 

 

Conf. univ. dr. Loredana Marcu

Vicepreşedinte al Colegiului Fizicienilor Medicali din România

Departamentul de Fizică

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Oradea

BC Nr. 126 din 17.09.2013

 

Program